jia_sarjadzo_yang_fa.pngJelen írásban a 2014. február 3. 22:04 (UTC) időpontban kezdődő Fa-Ló év természetéről lesz szó. Ez az időpont világidőben szerepel, az adott helyre igaz évkezdethez földrajzi koordinátákat és időegyenletet szükséges alkalmazni – ehhez nemrégen már írtam egy útmutatót. Megjegyzendő, hogy ez nem a holdnaptári holdújév, amit hagyományos kínai újévként, Tavaszünnepként ünnepelnek, hanem a napév kezdete, amit többek között sorsfejtésben, feng shuiban és a hagyományos kínai orvoslásban használnak a számításokhoz, vizsgálatokhoz. A néphagyomány és egyes asztrológiai módszerek által használatos holdnaptárban ugyanúgy Fa-Ló éve következik, de január 31.-től. A holdújév körüli szokásokról a blog Facebook-oldalán írok folyamatosan.

Elsőként az évi qi (pillér) felső, mennyei részét ismertetem, hiszen ez az, ami a cselekedetek, tettek jellegét meghatározva leginkább a szemünk elé tárulhat a napév során, az események és emberek megnyilvánulásait általánosságban ez jellemezheti. Ez az év cselekvő, tevékenyen működő, osztatlan és tiszta qije.

甲 Jia az első a Tíz Égi Cselekvő sorában, így a kezdet, újrakezdés, újjászületés, sarjadzás, a bátor kezdeményezés, az erőteljes fellendülés, úttörő és messzire tekintő tervek, magasztos célok felé törekvés, vezetői készség kifejezője. Élen járó, újonnan alapított vagy fiatalos lendületet tükröző, élettel teli vállalkozásokat, merőben új dolgokkal előálló, a régi szokásokat gyökeresen megváltoztató tevékenységeket segíthet elő.

A Fa változási állapotának yang minőségét képviseli: férfias potenciál, tettrekészség és tetterő, két lábbal a földön álló, de az égre tekintő szemlélet, a magabiztos határozottság, eltökéltség, állhatatosság, ellenállóképesség, kitartás és elmélyedés az egyén érdeklődési körében, gyors felfogás, egyenes őszinte hozzáállás, szókimondó közvetlenség, egyszerű gondolkodás, józan paraszti ész, egyéni látásmód, eszményi elképzelések, gyakorlatiasság járhat vele. Árnyoldalaként pedig beszűkült látásmód, merev elképzelések, változtatni vagy másokat meghallgatni nem hajlandó konokság, dac, felületesség, elhamarkodottság (túl korán cselekvés), sietség (túl későn cselekvés) előidézője lehet, illetve magánakvaló, törtető, másokat lenéző, sértődős viselkedésre tehet hajlamossá. Központi zavaró érzelme a harag (düh, ingerlékenység, erőszakosság, vagy ha önmagát támadja: tagadás, elzárkózás a kapcsolat elől, önvád stb.), tiszta megnyilvánulásának lényege pedig a kedvesség (együttérzés, nagylelkűség, odaadás, társaságkedvelő magatartás stb.).

A Sárga Császár Belső Könyve szerint a testben ő vezérli a bal kézen futó fiatal yang csatornát (手少陽 shǒu shǎo yáng; másnéven: hármas melegítő), illetve még megfelel még a fejnek, tehát ezt a testrészt 甲 Jia és 乙 Yi időszakokban nem szabad szúrni, és a süketség gyógyításában fület szúrni sem szabad, hiszen az is a fejen van.1 A lábon futó halvány yin csatorna (足厥陰 zú jué yīn; másnéven: Máj-meridián) a 甲 Jia időszakokban a legtevékenyebb. Ha a májat fájdalmas zavar, nyugtalanító hatás éri, akkor elsőként érdemes édes ételek fogyasztásával lecsendesíteni2 – tehát földes minőséggel lefoglalni a túlműködést tanúsító fát, hasznos munkával levezetve felhalmozódott energiáit.

Jia_jelek.png

Jelképei, mitológiai párhuzamai, elterjedt hasonlatai a mennydörgés, a sárkány, a világfa (tetejetlen fa, Yggdrassil, Asvattha), az újjászületést és örök fiatalságot ígérő Életfa, Héra aranyalmafája, a Jupiter (木星 Fa-csillag; a növekedést, bőséget és fejlődést képviselő legnagyobb bolygó), Rudra (az oszloppá változott indiai teremtő isten), a mereven álló fallosz, lingam, az oszlop, a gerenda és szelemen, a kemény, vaskos és magas fák. A sorsfejtési szakkönyvek szerint 甲 Jia olyan fát jelenít meg, amely égigérő és fenséges (參天雄壯 cān​tiān xióng​zhuàng), amelynek erős a törzse, tízezer öl mélyre nyúló, biztos a gyökérzete3. Makacs fának (強木 jiàng mù)4 vagy bemerevedett fának (死木 sǐ mù)5 is nevezik, mert yin párjához, a 乙 Yi fához képest merevebb, rugalmatlanabb, keményfejűbb természetű. Képjele csírázó magot jelenít meg, ami épp kibújik a földből, áttörve a talajt, az új élet feltűnését hirdetve. Más értelmezésben páncélt, vértezetet ábrázol, de ez lehet akár a sarjat védelmező tok is, amelyet megrepeszt vagy áttör a növekedő élet ereje.

Élete, mint mindennek, egy megújuló körforgás, tükrözve a tettek és az események változó támogatottságát évszakonkénti bontásban a 2014-es Fa-Ló évére vonatkozóan:

  • tavasszal virágzik, a csúcsra ér, gyökerei már nem nőnek tovább, ágai már teljesen kifejlődtek; élénkséget, határozottságot, eltökéltséget tükrözve ereje teljében, buzgón tevékenykedik. Ilyenkor nem sértheti fém, életlen az hozzá, csapásoktól nem kell tehát tartania. Kezdettől fogva áhítja a melengető, nem túl heves tüzet. Hatalmának csúcsán a földet szilárdan képes uralni, megkötni azt. A víz ugyan jellemzően áradó ebben az évszakban, de 甲 Jia fája képes magába szívni azt, különösen az év első, 寅 Yin (Tigris) havában (水蕩騎虎 víztől űzve tigrist ül meg), amikor a föld is vaskos és mély; a tavasz utolsó, 辰 Chen (Sárkány) időszakokban nedves, gyökereit tápláló földbe kerülvén pedig oltalmat nyerhet a Fa-Ló év első felére jellemző rendkívüli hőségtől (火熾乘龍 tűzben égve sárkányon lovagol). Élvezzük ki a fellendítő új kezdetet, vágtassunk paripánk hátán előre, miközben tiszta, tudatos jelenlét vezérel utunkon, így világosan láthatjuk a felmerülő akadályokat, időben cselekedhetünk, megóvhatjuk magunkat a szükségtelen károktól. Az előző, Víz-Kígyó évben dolgozhattunk magunkon, jobban megismerve, feltárva valódi lényünket, most pedig mozgásba lendíthetjük mindezt, megtapasztalva tevékeny működését a mindennapok gyakorlatában. Nagyratörő tetteinkkel ne alázzunk meg, ne hozzunk nehéz helyzetbe másokat, inkább bátran emeljük fel és ültessük magunk mögé a nyeregbe. Nagylelkűségünk persze ne legyen teher vagy visszafogó tényező, megfontoltan válasszuk meg hát a módját a segítségnyújtásnak.
  • nyáron a Nap fényében sütkérezve megpihen, visszafogottabbá válik, csökönyössége, lendülete mérséklődik. A túl sok vagy túl hevesen lobogó tűz elemésztheti, teljesen elégetheti, átalakíthatja. Örömét leli a hűs, de gyöngéden áramló vagy permetező vízben. A föld ilyenkor bőséges, így élvezheti gyümölcseit. A fémet a nyári hőség megolvasztja, használhatatlanná teszi, így nem tehet kárt a fában. Mértékletesség és meggondoltság javasolt ebben az időszakban, érett fejjel, előrelátóan csak addig nyújtózkodni, ameddig a takarónk ér és használjuk mindazt, amit eddig elértünk.
  • ősszel elgyengül, ereje hanyatlik, lehullajtja lombját s ágait, elevensége tovatűnik, tompává („tuskóvá”) és tétlenné válhat, a qi a gyökerekben gyűlik össze, lefelé terjeszkedik. A fém ilyenkor uralkodó, erőteljes, lehűlést, szárazságot, aszályt és összehúzódást hoz, elgyengítve a fát. Minden csepp víz életet hosszabbíthat számára, így ekkor különösen fontos, hogy megbecsüljünk mindazt, amit kapunk vagy szereztünk, hálát adjunk a támogatóinknak, ellátóinknak, szüleinknek. Ilyenkor képes legyűrni a földet, felemészti, így az üressé és sovánnyá válva beomolhat, megsüllyedhet alatta. Tűztől nem kell tartania, ez nem annak az időszaka. Tehát a befelé fordulásra, elmélyülésre, erőgyűjtésre alkalmas leginkább, elmélkedni az eddigi tetteink súlyán és következményein, levonni a tanulságokat.
  • télen pedig újra életre kel, megmutatkozik, de még inkább mozdulatlan, a fagyokat még át kell vészelnie. Vágyna a tűz melegére, de ritka kincs az ilyenkor. A fém ugyan megpihent, nem bántja tovább, de a föld is ínséges és hideg még, nem biztosít termékeny talajt. Erős esőzések elmoshatják, a túl sok vagy túl vadul özönlő víz elúsztathatja, védettségre van szüksége e csapásoktól. Megfelelő időszak lehet ez például arra, hogy testben-lélekben-szellemben felkészüljünk a jövő tavaszi új lendületvételre.

A régi szövegek szerint, ha a fém nem éles, a föld nem száraz, a tűz nem heves, a víz nem vad, akkor évezredeken át kitarthat, amit elültetnek ilyen időszakokban. Emiatt a yang fát a hosszú élet (長生 cháng​shēng) jelképének is tekintik.

 

Megjegyzések:

^ [1] Sárga Császár Belső Könyvének (黃帝內經 Huáng​dì Nèi​jīng​) második kötete: 靈樞 Líng​shū​ / Szellemi tengely; VII. könyv, 41. fejezet; fordította: Tokaji Zsolt, 2012.
^ [2] A Sárga Császár Belső Könyvének (黃帝內經 Huáng​dì Nèi​jīng​) első kötete: 素問 Sùwèn / Egyszerű kérdések; VII. könyv, 22. fejezet; fordította: Tokaji Zsolt, 2010.
^ [3] A 淵海子平 Yuān Hǎi Zǐ Píng (Zi Ping mélységes tengere) sorsfejtési mű jellemzése és 任鐵樵 Rèn Tiěqiáo 滴天髓 Dī Tiān Suǐ (Cseppek az Ég velejéből) c. műhöz írt annotációi alapján.
^ [4] Lásd 滴天髓闡微 Dī Tiān Suǐ Chǎn Wēi (Kifinomult magyarázatok a „Cseppek az Ég velejéből” c. műhöz), kb. 1820 körül megjelent sorsfejtési alapmű.
^ [5] Szó szerint „halott fa”, de az ilyen értelmezésektől a kommentárok óva intenek, még ha az eredeti szöveg erre is utal, hiszen e jelképes hasonlatoknak nincs semmi értelme, abszurd és nevetséges lenne használni őket a valódi életvezetési tanácsadásban. Lásd 三命通會 Sān Mìng Tòng​ Huì (Három Sors Összefonódása), i.sz. 1500 körül megjelent sorsfejtési alapművet, illetve 任鐵樵 Rèn Tiěqiáo szavait a [4]-es jegyzetnél említett műben.

 

A bejegyzés trackback címe:

https://valosagtura.blog.hu/api/trackback/id/tr555633494

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.