E8Petrie.pngSzámos metafizikai összefüggés valójában egy szokásból eredve épült bele a hagyományba, illetve a jóslási, sorsértelmezési gyakorlatba. Kínában a császár önkényének nem egyszer nagy szerepe volt abban, mi minek tekinthető, hiszen kezdetben a módszerek ismerete a császári udvar belső titkának számított, kiváltságosok gyakorolhatták csak. A szakértők az uralkodó tanácsadói voltak, a nép számára az ő hangját közvetítették. Egy erényes uralkodó az Ég útmutatásai szerint cselekszik birodalma vezetésében és személyes életében, így közvetített szavai épp úgy a mennyei megnyilatkozásokat jelentették volna – ám a történelem távlatából ismeretes, hogy bizony nem mindegyik császár volt erényes és tiszta életű, a zsarnokság és öntörvényűség jellemző volt rájuk. Így bármily remek elmék is voltak egyes tanácsadók, udvari metafizika-szakértők, a császár haragját szenvedhették ellentmondás, szembeszegülés esetén.

Ha valami több száz éven át gyakorlatban van, és csupán a beavatott (vagy kellően szakképzett) kevesek ismerik a valódi értelmezést, ami halálos ágynál átadott titkokként száll át az utódokra, bizony lassanként eltorzulhat az eredeti igazság, egy „tényként” beállított eszme könnyen válhat a szellemi tudományokban, metafizikai összefüggésekben járatlan köznép irányításának eszközévé. A hagyományok, bármily ősiek is legyenek, tehát nem feltétlenül őriznek hiteles információt. Persze egy-egy mester azért is titkosíthatta tanai egyes részeit, hogy a használatára nem érett tanítványok, illetve külső személyek ne okozhassanak kárt tudatlanságukkal. Számos elem őrződött meg „tényként”, amik pusztán egy szokást tükröznek vagy bizonyos körök hozzáállását.
A 玉匣記 Yù Xiá Jì (A Jáde-doboz feljegyzései) dátumválasztási klasszikus1 olyan eseményekhez említ szerencsés napokat (吉日 jí​rì), mint a lábelkötés, csecsemők elválasztása az anyatejről (小兒斷乳吉日), rabszolgák átvétele (納奴婢吉日). E példák és a műre való későbbi hivatkozások alapján úgy tűnhet, mintha a dátumválasztással jogunk lenne beleszólni természetes fejlődési folyamatokba2, módosítani azokat, illetve a régi korok bölcsei támogatták a rabszolgaságot. Megjegyzendő, hogy előfordulhatott, hogy más művekben épp nagyon szerencsés (大吉 dà​jí) napokként említették azt, amit a 玉匣記 Yù Xiá Jì balszerencsésként sorol. Például minden holdhónap 1., 9., 17., 25. napját az említett mű a Mennyek Tolvajának (天盜 Tiān​dào) nevezi és baljósként tekint rá, mások a Mennyek Kapujának (天門 Tiān​mén), ami egy jó napként ismert. Ebből is látszik, hogy adott kijelentések változtak az idők során, ahogy a szokások, hagyományok alakultak. A módszer alapelveit megértve, az összefüggéseket valóban szakértői szemmel vizsgálva felfedhetőek a csúsztatások, téves elképzelések, s ebben fontos szerepe van a szakkifejezések megfelelő értelmezésének. A nem megfelelő nyelvezet tévútra vezethet.

A jóslás, a sorselemzés vagy a fengshui nem az önkényes átalakításokról szól, nem azért történik, hogy gazdagabbá váljunk vagy sikeresebb szerelmi életünk legyen. Ezek csak lehetséges következményei a helyes életmódnak, amit a módszerek következetes és hiteles alkalmazásával el lehet érni. A fengshui inkább a megfelelő fogadókörnyezet megteremtéséről szól az adott helyen (és időben) érvényesülő kedvező lehetőségek számára, egyúttal a kedvezőtlen hatásokkal szembeni védelem kialakításáról. A jóslás és sorselemzés célja nem kifejezetten a jövőnk megváltoztatása, hanem a lehetséges jövőink megfelelő megélése, a keretekhez mérten. Az Ember célja nem uralkodni a Földön és legyűrni az Eget, hanem közvetíteni az Ég akaratát a Földnek, s a Föld válaszát az Égnek. Erre mutat rá az uralkodó (王) kínai jele is, összekötve a lehetőségek három szintjét.

A hagyományok sok esetben öltöztetik fenyegető köntösbe a dolgokat, veszedelemmel, halállal riogatnak – egészen másnak mutatva a dolgokat, mint amik. Jelképeik vallási vagy más ideológiai okok miatt nem mindig tükrözik tisztán az eredeti lényegiséget. Ezt láthatjuk megannyi esetben, például az ötszögnél, a sárkánynál és a kígyónál, a tükröknél, a gazdagság-saroknál stb., vagy épp az ősi természetünnepek egyházi átalakításánál, kisajátításánál. Feltűnt már, hogy a legtöbben az ártalmakat, veszedelmeket, problémákat hangsúlyozzák ki éves (vagy súlyosabb esetben: személyes) kiértékelésüknél, miközben a kedvező eseményekről, jótékony hatásokról, támogató lehetőségekről szinte alig szólnak? A zavarodottság, tudatlanság táplálása és terjesztése remekül kedvez a tömegek irányításának, átejtésének, az orvoslást nyújtó portékák eladási forgalmának. Feltűnt már, hogy annál a legtutibb gyógyszer, aki a leghangosabban kiáltozik a veszélyről? Vajon tényleg segítenek azok a portékák? Elménket önként fertőzzük a félelem magvaival ahelyett, hogy hatékony felkészülésre, tudatos éberségre összpontosítanánk. Tényleg ezt várnánk az évezredes hagyományoktól és módszerektől, amelyek célja összhangot teremteni Ég és Föld között?

Van, amikor pusztán a felületes hozzáállás terjeszt tévhitet. Az ázsiaiak máig ápolják a régi időkben a használt holdnaptárhoz és az állatjegyek szimbólumaihoz fűződő néphiedelmeket. Sok „szakértő” cikkíró még mindig a születés évét tekinti elsődlegesnek a négypilléres sorselemzésben (八字 Bā​zì), holott 徐子平 Xú Zǐ Píng óta már felismerték, hogy pontosabb kiértékelést lehet kapni az egyénről, ha a születés napjának Égi Cselekvőjét tekintjük az illetőt képviselő változónak.
Elterjedt az a tévhit is, hogy a holdújév alapján meghatározott születési évre lehet alkalmazni a négypilléres illetve a 9 Csillag Ki módszert. Azonban mindkettő  az égi egyenlítőt 24 részre osztó 節氣 jiéqì hónapfelosztására épül a pontatlan és időről időre kiigazításokra (szökőhónapok) szoruló holdnaptár helyett. A 60-as JiaZi-ciklus a Qi időbeli áramlását tükrözi, szakadatlanul folyik ciklikusan, adott cikluson belül ismétlődés nélkül. A holdnaptárban ez az ismétlődésnélküliség megtörne, mert szökőhónapok az őket megelőző hónap Gan-Zhi párját kapják, így két egyforma pár követi egymást. Tehát a Bazi-módszer, illetve a 9 Csillag Ki szerinti sorsfejtéshez alapul szolgáló 2013 Víz Kígyó éve február 3.-án kezdődik, 16:14-kor (UTC), a Li Chun szoláris szakasz kezdetén, amikor a Nap a tropikus állatöv 315. fokára ér.3
Joseph Yu mester nemrégiben írt egy esettanulmányról blogjában egy ma is élő, híres vak jós születési képletével kapcsolatban. Kiértékelte a jós ismert történetét kétféle évkezdő időpont alkalmazásával, melyek közül a az első változat nem mutatta a valós képet, viszont a Li Chun szerinti igen.

LS5.PNGOlyan is előfordult, hogy a módszerek egyes elemeit valósággal démonizálták az idők során, elfedve, eltorzítva eredeti szerepét. Ez részben a császár haragjától való valós és jogos rettegésre, részben az egyszerű népre jellemző babonás szemléletre, részben pedig a szakértői belső kör titkolózó hozzállására vezethető vissza. Sok tudás tűnt el nyomtalanul a hozzáértők hallgatásából kifolyólag vagy torzult el átadáskor a töredékesség miatt.
Például a 9 Csillag Ki módszere szerint 2013-ban az 5-ös szám kerül a középpontba a szoláris év kezdetén. Elterjedt vélekedés, hogy ez az 5-össel jelölt minőség a Repülő Csillag Fengshuiban kizárólag katasztrófát hozó erő, halálos fenyegetés, a kínai császár zsarnoki természetét hordozza – sőt, egyesek nem ritkán ezt a vélekedésüket kiterjesztik az évi, havi, napi szinten változó hatásokra is. Zavart, rettegést és félelmet értelmeznek – ráadásul az erre épülő tanácsadásukkal terjesztenek is – ott, ahol alapvetően a legnagyobb szükség van tiszta figyelmünk, tudatosságunk és egészségünk megőrzésére a helyzet kezelésében. Mint minden másé, e minőség szerepe is kettős: Repülő Csillagként saját uralma során a legnagyobb szerencsét hozhatja, de uralmát elhagyva komoly gondokat okozhat. Az évi, havi, napi hatások a 9 Csillag Ki rendszer részei, nem a Repülő Csillag Fengshuié, így az elterjedt vélekedéstől eltérően nem vonatkoznak rá a fengshui időkeretei (periódusai), ahogy a másik nyolc minőségre sem ilyen vonatkozásban.
Hiteles 9 Ki szerzők4 úgy jellemzik a Sárga Ötöst, mint sorsfordító erőt, ami képes a teremtésre és a pusztításra egyaránt: az 5-ös irányában erős yangosító hatás, az 5-östől távolodva erőteljes yinesítő hatás éri szervezetünket, ami ha nincs felkészülve erre, kizökken a megszokott kerékvágásból és zavarodottság lehet úrrá rajta, ami balesetekhez és más bajokhoz vezethet. Ez mindenkire érvényes, így a hatás globális is lehet. Következésképpen, ha az 5-ös a középpontban van, akkor olyan, mintha bármely irányban az 5-östől távolodnánk. De vajon hol is ez a „középpont”, mekkora területre terjed ki, hogyan juthatunk oda? Vagy egész másról lenne itt szó?
Egyes szakirodalmak azt javasolják, hogy ilyen időszakokban nem jó semmit se tenni, hiszen minden irány „balszerencsés”... Kilencévente, kilenchavonta, kilencnaponta tényleg nem szabadna semmit sem tennünk, mert minden csak balul sülhet el? Nos, a történelem nem ezt igazolja, bár az 5-ös években valóban jellemzőek a nagy természeti és emberi eredetű pusztítások, tömeges halálesetek, összeomlások, egyszer és mindenkorra történő megszüntetések – de a félelmekre semmi szükség, hiszen katasztrófák minden évben vannak, ahogyan túlélők is. A felkészülés viszont annál inkább javasolt. Hiszen ha képesek vagyunk kiaknázni a lehetőségeket, elkerülni a veszélyeket, akkor történelmet is írhatunk sikereinkkel. A metafizikai módszerek térképek, amikhez útmutatásul fordulunk – nem az akadályokat, hanem az életünket tovább vezető szabad utakat szeretnénk megtudni tőlük. Az 5-ös a teremtés erejét is hordozza, tehát történelmi jelentőségű kezdeteknek5 is tanúi lehetünk ilyen években.

Persze lehet úgy is értelmezni a tanácsokat, hogy ilyenkor nem szabad semmittevéssel foglalkozni! :)

Tevékeny, folyamatos éberséget és felkészülést igénylő időszakokat jelez tehát az 5-ös a középpontban. Erőteljes megnyilvánulása van, nem szabad félvállról venni – de félelmeink segítenek előbbre jutni vagy akadályoznak, összezavarnak, kiszolgáltatottá tesznek az 5-ös hatásának?

Megjegyzések:

^ [1] 許遜 Xǔ Xùn taoista szerzetes (240-374) sokat hivatkozott műve a szerencsés (吉 ) és balszerencsés (凶 xiōng​) napokról.
^ [2] Ezért is nevezik az anyák egyre inkább az elválasztást helyesebben elválasztódásnak, a terhességet várandósságnak stb. A nyelvezet szerepe minden területen lényeges, különösen a szellemi tanításokban, hiszen kifejezi a gondolatainkat, gondolat- és érzelemtársítással jár, és nem mindegy miként tekintünk valamire.
^ [3] Azaz amikor a Nap az Aquarius (Vízöntő) 15°-ra, kellős közepére ér.
^ [4] Lásd: Steve Gagné, John Mann: The Nine Ki Handbook, 1985, 59-61. és 74-76. oldal; Takashi Yoshikawa: The Ki, 1986, 325-327. oldal; Bob Sachs: The Complete Guide to Nine Star Ki 1992, 98-102. oldal;
^ [5] Néhány példa az elmúlt évekből: 2004: megjelenik a Gmail; Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, Magyaroszág, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia belép az EU-ba;
megalakul az első európai párt; a tamil elsőként (még élő nyelvként) klasszikus nyelvvé válik Indiában; Brazília első sikeres űrrakéta kilövése; az első afrikai-amerikai sétát tesz az űrben;  megszűnik a sorkatonai szolgálat Magyarországon; 1995: létrejön a Yahoo!, az első keresőszolgáltatás; Sri Lanka, illetve egész Dél-Ázsia első GSM-telefonhálózata; az eBay alapítása; életbe lép a Schengeni Egyezmény; hivatalba lép Tansu Penbe Çiller Törökország első (és azóta is egyetlen) női miniszterelnöke; a Dalai Láma megnevezi a második legfontosabb tibeti szellemi vezető, Pancsen Láma 11. inkarnációját; Daytoni békeszerződés a boszniai háború lezárására; devizatörvény Magyarországon, ami elősegíti a forint átválthatóságát és a nemzetközi kereskedelmet; forradalmasítja a programozást a Java nyelv; kiadják a Windows 95-öt, ami megteremti a Microsoft vaporware hagyományát; megtörténik az ún. hindu tejcsoda; 1986: az első megabites chip (IBM); legalább ötmillió ember fog össze szó szerint, emberi láncot alkotva 15 percen át az éhezők és hontalanok érdekében tüntetve; Desmond Tutu lesz Dél-Afrika első anglikán érseke, aki néhány évvel később az apartheid vér nélküli végét hozta el; megkezdődik a számos ember életét megváltoztató Oprah Winfrey Show; megkezdi sugárzását a Danubius Rádió, Magyarország első kereskedelmi rádiója; Bobby feltámad :P 1977: felfedezik az Uránusz gyűrűit; bemutatják a Csillagok háborúját; a Gyökerek (Roots) első adása – azonnali és elemi erejű hatással, többek között az alvilág 50 amerikai államban 12 estére „szüneteltette” a bűnözést, és szinte zéruspontra csökkent a közlekedési és háztartási balesetek száma; Spanyolország első demokratikus választása Franco 41 éves rezsimje óta; a Hobbit első mozgóképes adaptációja, ami a 2012/2013-as élőszereplős filmváltozatig meghatározó jelentőséggel bírt; 1968: Az Atomsorompó Szerződést aláírásra megnyitják; az Apollo-program első sikeres emberes küldetése; történelmi jelentőségű darabok bemutatója, mint Hair musical, a 2001: Űrodüsszeia és a Majmok bolygója mozifilmek; kezdetét veszi a leghosszabb ideig, 12 évig adásban lévő krimisorozat, a Hawaii 5-O; 1959: Hawaii és Alaszka  csillagai felkerülnek az amerikai zászlóra; megjelenik az első Barbi baba; fellövik az első meteorológiai műholdat, lehetővé téve az időjárás globális megfigyelését; a 48 éven át műsoron lévő A Szabó család első rádióadása, hatalmas hatása volt a hallgatókra; bemutatják a színes Ben Hurt, ami 11 Oscar-díjat nyerve csúcstartó volt; a 14. Dalai Láma kimenekülése Tibetből és menedékvétele Indiában, ahonnan azóta is tanít; az első papírmásoló (Xerox), ami forradalmasította a dokumentumok terjesztését; az első tömeggyártású, tranzisztor alapú elektromos autó; az első Föld-körüli pályáról érkezett kép; az Antarktisz-egyezmény alapszerződése; stb.

A bejegyzés trackback címe:

https://valosagtura.blog.hu/api/trackback/id/tr695007024

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.