rain.jpgKeleten az idő változását kezdetben tíznapos hetekben (旬 xún) mérték, napjai sorban a Tíz Égi Cselekvőt (十干 shí​gān) testesítették meg, szemléltetve a Természet eleven fejlődését és az elerőtlenedő hanyatlását. Első tagjuk a kezdetet, a sarjadó növények felszínre bukkanását tükrözi, a második tagjuk a terjeszkedő hajtásokat, gallyakat és így tovább egészen a visszahúzódó állapotig, amikor a Természet az új élet magvát hordozva, elrejtőzve várakozik, erőt gyűjt. A legutolsó napot fejezi ki a Gui, a tizedik Égi Cselekvő, ami a 2013-as év eseményeit, tettekben megnyilvánuló minőségét is jellemzi. Modern alakja lábakat (癶) és eget (天) ábrázol, ami összefüggésbe hozható azzal, hogy az akupunktúrában a lábfej feleltethető meg neki, 癸 Gui időszakban nem szabad tűt szúrni a lábba. Régi képjele a négy irányból a Föld középpontja felé tartó vizeket ábrázolja, ami átalakult az szertartásos áldozás, imádság motívumait ábrázoló jellé.

Gui-jelenek-valtozasai.PNG

Az Égen esőkként, ködként a Földön harmatként, vízforrásként találkozhatunk vele – ezekkel a megfeleltetésekkel nem minden szakértő ért egyet1, többek szerint e megnyilvánulások csak hasonlóak, de nem azonosak vele; általuk megismerhetjük Gui minőséget, de a köd vagy harmat nem azonos Guival. Abban azonban mind egyetértenek, hogy ez a leginkább yin minőség a sorban (純陰之水 chún yīn zhī shuǐ − a Tiszta Yin Vize), kifinomultságát, rendkívüli változékonyságát és alkalmazkodóképességét, gyöngéden ható, ám egyben kiszámíthatatlan természetét emlegetik az ősi szövegek.

Az Élet és Halál vize

A 癸 Gui Víz az eleven, lágyan mozgó víz, oly finom természetű, hogy a Fém, különösen a 庚 Geng bősége képes eltelíteni, akadályozva áramlását. A Fa, különösen a 乙 Yi gyökerei felszívják, qije célt kap, és általa képes áthatolni a Földön, annak mélyén futó erekben átjárni az egész világot. Esőként megnedvesítve a Földet, ásványi anyagok oldódnak ki (a Föld Fémet termel), amelyek fejlődést hoznak valamennyi létező számára. Az ősi könyvek is kapcsolatba hozták a Keleti tenger messzi vizein, egy titokzatos szigeten növő varázsfa, az örök élet elixírjét őrző 扶桑 Fúsāng vizével2. E roppant hatalmas fa ott nő, ahol a Nap felkél, sőt, egyes értelmezések szerint ő maga ad életet a Napnak (és általa minden életnek).

Szinte minden nép hitvilágában megjelenik az élet vize, valamennyi emberben ott élő ősképet hordoz. Van, hogy egy varázsmadár őrzi (magyar mesék pintyőkét említenek, a kínaiaknál jádekakas vagy holló szerepel). Magyar vonatkozásában kihangsúlyozódik a nőiség, a női őselv és szellemiség (pl. tündérkirálynő, illetve későbbi változatokban: hercegnő, királylány), a teremtés és beavatás, ami más népeknél sokkal leplezettebben, kevésbé felismerhetően jelenik meg.3
Ugyanakkor a 癸 Gui az utolsó is a sorban, egy korszak végét is jelöli − ez tehát a halál vize is. Magyar mesékben az élet és halál vize mindig együtt szerepel, hiszen ezek egyetlen lényegiség kétféle nézőpontból szemlélt megnyilvánulásai. A víz a tudományos világnézet szerint is az élet eredetét képviseli, az ősóceánt, amiből valamennyi lény kifejlődött. Szervezetünkben a víz segít fenntartani az életet: nélküle nem bírnánk ki néhány napnál tovább, az első tünetek (fejfájás, száraz torok, zavaros elme) akár már órák után is jelentkezhetnek. Számos betegség kiváltó oka lehet a nem megfelelő folyadékháztartás. A feloldódás, önmegadás, önfeláldozás szintén a vízhez kapcsolódó motívumok, ahogyan az áradó özönvíz, amely elmossa a felesleget és lehetővé teszi egy új, jobb korszak kibontakozását. Akárcsak a Nap, aminek heve pusztító, melege azonban életadó.

TheodoraLau-SiKigyo.PNG

A Kígyóról

Képjele egy kígyót vagy egy magzatot, esetleg hímivarsejtet ábrázol. Persze az is lehet, hogy valamilyen égi, kozmikus jelenségre utal, hiszen a Földi Támaszok az élet és fejlődés 12 állomását fejezik ki. Az évkörön egymással szemben, 180°-ra elhelyezkedő Támaszok képjelei ezt szépen mutatják:
A 卯 és 酉 korai képjelei szimmetrikusak és szorosan összefüggenek, vélhetően a napéjegyenlőségekre utalhatnak. A jóscsontokon talált legkorábbi változatai a szvasztikára emlékeztetnek (ami a világ változásait, a Nap mozgását jelképezi), a nyíllal átlőtt valamit ábrázoló szintén egy ősi világszimbólumot idéz. és kitárt karú emberhez hasonlatos jeleit pedig a kezdetektől fogva használják az éjfél és a délidő megnevezésére. és fontos földművelési (kapa), illetve fát gyűjtő időszakra (fejsze) utalnak. és pedig mintha a növényzet dús, minden irányba terjeszkedő – illetve csupasz, fagyos széltől meghajlott állapotát mutatná. 巳 Si az évkörön Hai jelével szemben van, ami a legelterjedtebb vélekedés szerint disznót vagy valamilyen más kisebb állatfélét tükröz. A disznók ugyan több vidéken elkapják a kígyókat és megeszik őket, ám ez túl világi képnek tűnik a kapcsolatuk s minőségük jellemzésére. A Sárga Császár Belső Könyvében 巳 Si-t úgy említik, mint „az érés előkészítésének jele” (Huangdi Neijing, 66. fejezet; Tokaji Zsolt fordítása)

Si-jelenek-valtozasai.PNG

Az állatjegyek sorában különleges szerepet tölt be: a kígyó az egyetlen állat, amelynek nincs lába, így a hagyományos yin-yang felosztás nem igazán alkalmazható rá.4 Ez arra is utal, hogy a 巳 egyike azon Földi Támaszoknak a sorban, amik nem azok, aminek látszanak: hatodikként a sorban yin minőségű (ahogy minden páros számú Támasz), amit hozzá társuló Égi Cselekvő is mutat, yin tabuszavak5 kapcsolódnak hozzá, továbbá a kígyónak „két vége van” (有雙頭), ami páros azaz yin szám. Azonban a hónapjához kapcsolódó hexagram kizárólag yang vonalból áll, ami a Tiszta Yangot (純陽) fejezi ki, kettősórája6 a nap délelőtti, azaz yang felébe esik, valamint csupa yang minőséget (elsődlegesen 丙 Bing Tüzet és 戊 Wu Földet, illetve 庚 Geng Fémet) hordoz. Tehát kívül Yin, belül Yang. Ezt az ellentmondásosságot a kígyó és mondavilága is tükrözi: kívül lágy, hajlékony, rugalmas, belül szilárd, szívós; csillogó bőre ránézésre síkos, ám valójában olyan száraz, hogy semmi sem tapad hozzá (ezért siklik oly könnyedén); hol az alsó, hol a felső világ lényének tekintik, a gyógyításnak és a halálnak, jónak és gonosznak egyaránt hírnöke (ebben rokon és több esetben összefonódik a sárkány-mítoszokkal).

Alapvetően visszahúzódó, rejtőzködő életmódot folytat, nyugalomban időzik, nem támad másokra – hacsak nem éhes vagy megzavarják, ez esetben azonban villámgyors és ádáz. Habár a kígyó ki-kiöltögetett nyelvével csupán szagol, felméri a környezetét, az emberek ezt támadásnak, feleselésnek vehetik. Ha valaki hazudik, mellébeszél akkor kígyónyelvűként emlegethetik. A kínaiak kígyóarcúnak mondják azt, ha valaki köpönyegforgató, kétarcú.
Úgy tartják, hogy a Kígyó típusú emberek hajlamosak akaratlanul is megsérteni másokat, különösen a Tigriseket és a Majmokat. Ennek metafizikai háttere az ún. Büntetés (刑 xíng) kapcsolatukban rejlik, ami egyfajta feszültségkeltő hatást hordoz e minőségek találkozásakor (mindhármuk jelenlétében a hatás még erősebb). Olyan helyzetet teremthet7, amelyben az illető naiv módon segítséget ajánl fel, de végül baja származik belőle. Az ember ilyenkor úgy érzi, kihasználták, elárulták, és bizalmatlanná válik környezetével szemben. Ez a borúlátó szemlélet odáig fajulhat, hogy az illető eltaszítja magától az embereket, mert úgy érzi, ők is csak kihasználnák. Derűlátó szemlélet, az általánosítás abbahagyása, és a tudatos döntések sokat segíthetnek az ilyen helyzetek megoldásában, elkerülésében.

A keleti állatjegyek jelképeit és jellemvonásait szerteágazóan és alaposan bemutató források8 így írnak a Kígyó jegyéről: Belülről fakadó bölcsességük és megérzéseik vezérlik. Sokat gondolkodnak, jól megrágják a dolgokat, mielőtt véleményt formálnának. Bölcs nyugalmúak és remekül meghallgatják a másikat. Gyorsan tanulnak és sosem követik el kétszer ugyanazt a hibát. Kétkedőek és titkolózóak, jobb szeretik magukban tartani gondolataikat. Magánéletüket nagy becsben tartják, vágyaikat és szükségleteiket leplezik. Bizalmatlanok, nehezen bocsátanak meg. Tégy keresztbe egy Kígyónak, és biztosra veheted, hogy lecsap rád.

A nyugati asztrológiában jártasak felismerhetik benne a Skorpió tulajdonságait, ami érdekes párhuzam, ugyanis ha Napközpontú nézetből tekintünk a zodiákusra, a 巳 Si szakasza éppen a Scorpius szakasz közepénél kezdődik. Persze a két rendszer nem vegyíthető, nem igaz az, hogy a Kígyó és a Skorpió (vagy bármely más keleti és nyugati jegy) azonos lenne. Erről már volt szó a Valóság-túrán.

folytatása következik...


Megjegyzések:

^ [1] Például 任鐵樵 Rèn Tiěqiáo, aki szakértői magyarázataival, a korábbi kommentárok feldolgozásával a 滴天髓 Dī Tiān Suǐ (Csepp az Ég velejéből) c. Ming-kori sorsfejtési alapművet tette közérthetőbbé, világosan értelmezve a sokszor jelképekbe rejtett lényeget. Ezt írta: 癸水非雨露之謂,乃純陰之水。發源雖長,其性極弱,其勢最靜,能潤土養金,發育萬物 „癸 Gui Vize nem az, aminek szokás mondani: eső és harmat – hanem a Tiszta Yin Vize. Habár forrásától hosszú (utat tesz meg), természete szélsőségesen kifinomult, lendülete szinte teljesen nyugodt, mozdulatlan; képes megnedvesíteni a Földet, ami Fémet termel, fejlődést hozva valamennyi létező számára.”
^ [2] 癸水乃陰之純而至弱,故扶桑有弱水也。 „A 癸 Gui Vize tiszta és yin, így nagyon kifinomult, ahogyan 扶桑 Fúsāng vize is finom lényegű.” – 滴天髓 Dī Tiān Suǐ (Csepp az Ég velejéből).
^ [3] Ajánlott olvasmány: Pressing Lajos: Az élet vize – Szellemi tanítások a magyar népmesékben 2., Pilis-Print Kiadó, 2011.
^ [4] Az állatjegyeket a hagyomány szerint lábujjaik száma alapján sorolják be yin vagy yang jellegűnek, ez alól a kígyó kivétel, hiszen nincs lába sem.
^ [5] A tabuszavak olyan hétköznapi szavak és kifejezések, amelyek valamilyen elvont fogalom helyettesítésére szolgálnak, mert e fogalmat bizonyos okokból nem ejthetik ki, sőt nem is írhatják le. Az ősi kínai kultúrában számos ilyen tilalmas szó létezett, többek közt a császárok és a vének személyes nevei (helyette templomi vagy dinasztikus nevüket használták), illetve az Égi Cselekvők és Földi Támaszok (emiatt ezeket ősi uralkodók neveinek is tartják egyes tudósok). A 12 Földi Támaszhoz rendelt állatképek is egyfajta tabuszavak. Sok helyütt az állatok szellemének nevét nem szabadott kimondani, így valami hétköznapi szóval utaltak rá: farkas, szarvas, hölgy, ravasz stb. A tabuszavak alapjául az eredeti tiltott kifejezés többféle értelmezési és alkalmazási lehetősége szolgálhat: más hangzású, de hasonló jelentésű kifejezések (szinonimák), hasonló hangzású, de más jelentésű (homofón) szavak, hasonló írásjelű kifejezések stb. Számos babona épül egyébként a hasonló hangzásra vagy írásjelre: például a 4 átkos szám, mert a kiejtése () csupán hangsúlyozásban tér el a „halál” szóétól (); a 6 (liù) pedig szerencsés, mert megegyezik a „sima, gördülékeny” ejtésével.
^ [6] A 巳 kettősóra a 9-11 óra közti időszak, amely a Nap tetőzését közvetlenül megelőző időszak. Délben vált át a yang yinbe, így az azt megelőző időszakot élettel teli yangnak (春陽 chún yáng) nevezik. A 春 jele egyébként a növényeket (艸) rügyfakadásra, sarjadásra, növekedésre (屯) késztető Napot (日) ábrázolja; ugyanezzel a jellel jelölik a tavasz évszakát is.
^ [7] Ne feledjük, hogy ezek csak lehetőségek, tendenciák, nem előre meghatározott végzetszerű események. A Büntetésekről bővebben itt lehet még olvasni.
^ [8] Lásd például:
- Theodora Lau: The Handbook of Chinese Horoscopes, Sixth Edition, Collins, 2007; -- Évek óta rendszeresen újra kiadják e könyvet némi kiegészítésekkel az adott évekre vonatkozóan, jelenleg a 2011-ben megjelent 7. kiadás a legfrissebb. Népi gyakorlatot mutat be: holdnaptárt tekint a számítások alapjául és csak a születés éve és az adott év közötti összefüggéseket vizsgálja, ám személyiségleírásban kiváló. Hasznos tanulmány lehet az emberismeretünk tágítására, a viselkedésminták változatosságának felfedezésére.
-
Elisabeth Moran, Master Joseph Yu, Master Val Biktashev: The Complete Idiot's Guide To Feng Shui, 3rd Edition, ALPHA, 2005.

A bejegyzés trackback címe:

https://valosagtura.blog.hu/api/trackback/id/tr825056877

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.