LuoShu_jovendoles.pngAz alábbiakban egy olyan előrejelzési módszert mutatok be, ami magyar nyelven még nem rendelkezik sem nyomtatott szakirodalommal, sem internetes példákkal, angolul is meglehetősen kevesen ismerik. Ez a 9 Csillag Ki egy sajátos alkalmazási területe, 9 Ki Jövendölés avagy 9 Ki Divináció néven ismeretes. Lényege a visszatérő jelenségek, ismétlődő tendenciák, hírek vizsgálata a Loushu bűvös négyzete segítségével, illetve a múlt és jelen eseménymintázatai alapján a közelgő lehetőségek, történések előrejelzése. E módszerről a legtöbbet (legalábbis nyilvánosan elérhető módon) talán Heluótól lehet tanulni. Összefoglalója segítségével akár teljesen kezdő szintről indulva is belekezdhet az ember. Ő évek óta rendszeresen publikál a témában a blogján, fórumán és a honlapján is számos ismertetőt, írást tett közzé ingyenesen a hiteles tudás terjesztésének jegyében.

 

Sárga 5-ös éve

2013. február 3. 16:14 (UTC) – 2014. február 3. 22:03 (UTC)

Röviden már itt a blogon, részletesebben pedig a LÉTra magazin márciusi számában írtam a Luoshu négyzet 5-ös számmal jelzett minőségről, lehetséges hatásairól. Kifejtettem, hogy miért félrevezető és hamis csupán a katasztrófákat, problémákat kapcsolni e minőséghez, rettegést és félelmet idézve elő ott, ahol a leginkább szükség van a tudatosságra és az összeszedettségre. Heluo nemrégiben megjelent blogbejegyzése a szokásos havi elemzés helyett szintén így közelít a témához. Fontos tisztázni az alapokat – a legtöbb esetben a tévhitek gyökere az alapelvek nem megfelelő ismerete, megértésük hiánya. Kulcsszavakkal összefoglalva a Sárga 5-ös (五黃 Wǔ Huáng) a következőképpen jellemezhető:

E minőség jelképe alapvetően a Közép (中 Zhōng): a nyolc trigram alfája és omegája, minden létező belőle fakad s hozzá tér vissza, minden jelenség körülötte forog, összekapcsolja az Eget, a Földet és az Ember birodalmát. Jeléül Heluo ezért a kínai 王 (wáng) írásjegyéhez hasonlatosat választott, bár éppúgy megfelelhet neki a Jon Sandifer1 nyolcágú csillaga (✳) vagy a Steve Gagné és John Mann szerzőpáros művében2, illetve a Ni Hua-Ching Yijing-könyvében3 alkalmazott O körjel – ez utóbbi egyúttal Naprendszerünk középpontjára, a Napra is utalhat. Jellemző rá egyfajta gravitációs kölcsönhatás, magához vonzza figyelmet, és fontosságot, súlyt ad az eseményeknek, elmélyíti vagy kiemeli a dolgokat – mintha csak vele kapcsolatosan történnének a lényeges események. E tulajdonsága olyan dolgokban nyilvánulhat meg, mint kormányzati épületek, közterek, csomópontok és egyéb központi helyek; összetett rendszerek; énközpontú (nemzeti, etnikai jellegű vagy területhez, birtokláshoz kapcsolódó) események vagy éppen az önálló döntések, öntudatra ébredés. Diszharmonikus megnyilvánulásai az önfejűség, önzőség, zsarnokság, kizsákmányolás, háborúk, rasszizmus stb. Anyagként leginkább a szilárd szikla, a kő, a tégla kapcsolható hozzá.

A Sárga 5-ös voltaképpen maga az Átalakulás, a Változás (易 ): működteti a változó minőségek ciklikus rendjét, biztosítja az átmenetet egyikből a másikba, általa válhat yanggá a szélsőséges yin, általa csaphat át yinbe a túlzásba vitt yang. Összerakhatja, teljessé teheti, ugyanakkor elemeire bonthatja, szétoszlathatja a dolgokat. Ez a váltás akár egyik pillanatról a másikra is megtörténhet, így váratlan, szokatlan, olykor egyenesen megmagyarázhatatlan események is fűződnek hozzá. Kifejeződhet építkezési munkálatokban, átalakításban és felújításban; összetevőkből új egészet alkotó gyárakban, ipartelepekben; egyik helyről a másikra átvivő alagutakban, hidakban. Vegyületek, összetett anyagok, nukleáris folyamatok tekinthetőek az analógiáinak.

Tulajdonságai együttesen azt is kifejezik, hogy a 廉貞 Lián Zhēnnek is nevezett Sárga 5-ös egy történelemformáló, sorsfordító erő, ami akár kedvező (központosult rend, történelmi kezdetek, megvalósítások, igaz törvények), akár kedvezőtlen (zűrzavar, történelmi pusztítások, sorscsapások, háborúk) irányba viheti az események folyását. Rámutat a döntéseink fontosságára tudatosabb és őszintébb, tisztább életre ösztönözhet. Hatalmas horderejű, drámai változásokat hozhat a legegyszerűbb tett is ilyen időszakokban; kitágíthatja a kisebb, helyi események léptékét, hatáskörét országos, nemzetközi vagy akár világméretű szintre is. A jelentéktelennek tűnő alakokból válhat ünnepelt hős, a közismert szereplők tűnhetnek el hirtelen a süllyesztőben. Ilyen értelemben az 5-ös úgy működik, akár egy kapcsoló: mellette a minőségek a szélsőségekig felfokozódva elevenebben és tevékenyebben nyilvánulhatnak meg mint valaha; vagy akár teljesen kikapcsolva a háttérbe, passzivitásba húzódhatnak.

Most az első negyedévet mutatnám be, és abban is leginkább az 5-öst érintő eseményeket, illetve pontosabban a történések és tendenciák 5-öst érintő részleteit. Ez ugyan leszűkítése a 9 Ki Divinációnak, ami a Luoshu teljes egészében vizsgálja, ám egy ilyen kiértékelés hosszú oldalakat tenne ki; a kihagyott részletek a Luoshu egyéb szegletei által tárulhatnak fel. Továbbá az egyszerűség kedvéért csak az évi és havi Luoshut vizsgálom, a napit és kettősórait nem, illetve a nagyobb időszakokkal (pl. 9-éves, 81-éves ciklusok) sem számolok. Az alábbi ábrákon a jobb felső sarokban látható kis számok a havi, a középen lévő nagyobb számok pedig az évi bűvös négyzetet mutatják.
A működés részleteit, a mélyebb összefüggéseket és a leírtak miértjeit csaupán érintőlegesen magyarázom, helyette a múltbéli eseményekkel vonok párhuzamot, mutatva rá az egyes visszatérő tendenciákra. Az analógiák egyébként a 易經 Yijing ősjeleiből fakadnak, a 説卦傳 Shuō Guà Zhuàn (a későbbiekben: SGZ) fejezetben írtak továbbgondolásai, kiterjesztései a jelen korunkra ésszerű következtetések és megfigyelések alapján.
Az 5-ös a jellemzésénél leírt hatásokkal, tendenciákkal színezi át azokat a minőségeket, amivel találkozik. Például, ha Luoshu négyzet ugyanazon mezőjébe kerül a havi 5-ös az évi 4-essel, akkor mindaz, amit a 4-es kifejez, nagyobb súllyal nyilvánulhat meg, hatása kritikussá válhat, a 4-eshez fűződő témákban hirtelen változások, szokatlan események következhetnek be. Ugyanez igaz az idén a középső mezőben lévő évi 5-ösre is: a hónapokat, napokat, kettősórákat meghatározó minőségek nagyobb hangsúlyt kapnak általa, történelemformálóként működhetnek. 2013 februárjában a havi 5-ös az északkeleti, 8-as számmal jelzett mezőbe kerül, így az évi 8-assal találkozik.

Megjegyzendő, hogy a 9-es ciklus miatt a napév első három hónapjának minősége még az éven belül visszatér, így voltaképpen fél évnyi előrejelzést is kapunk. Ám nem hurokszerű ismétlődés ez, hanem – akárcsak a Naprendszerünk és Galaxisunk működése – spirális fejlődést tükröz: a következő ciklus már egy másik szinten zajlik. Hogy ez „magasabb” vagy „mélyebb” szint-e, az szerintem csupán nézőpont kérdése. Egy biztos: november nem lesz ugyanolyan, mint a február, legfeljebb hasonló irányvonalak mentén mutatkoznak az események. Az egyszerűség kedvéért egyes számban említem a hónap szót, noha a Gergely-naptárétól eltérő hónapfordulók miatt már önmagában is két naptári hónapot érintenek ezen időszakok.

Fekete 2-es Föld hava

2013. február 3. 16:14 (UTC) – 2013. március 4. 10:13 (UTC)
2013. november 7. 06:14 (UTC)2013. december 6. 23:08 (UTC)

LuoShu 2013 február és novemberA napév első havának bűvös négyzetében a 2-es kerül a középső mezőbe, így hagyomány szerint ez ad nevet a hónapnak is a 9 Ki rendszerében. Ez arra utal, hogy a figyelem középpontjába elsősorban a különféle közösségek, emberi kapcsolatok, társulások, házasság kerülhetnek. Ugyan a világnak nem biztos, hogy történelmi jelentőséggel bír, de néhányunk számára az volt, hogy megszületett a havi rendszerességgel táblagépekre is terjesztett, ingyenesen olvasható LÉTra magazin, ami az 5-öshöz hűen szinte a semmiből közösséget és a keletet-nyugatot összefogó újságot formált.

A 坤 Kūn trigramnál a Változások könyve az ellátást, szolgálatot (致役 zhìyì) és a tanulékonyságot magába foglaló odaadó engedelmességet (順 shùn), valamint az üstöt (釜 ) és a bendőt (腹 ) említi meg, így e hónapban az oktatás, tanítás mellett a központi konyhával rendelkező intézmények (kórházak, iskolák, börtönök, középületek, társasházak, szállodák stb.), szakácsok, őstermelők is fontos szerepet kaphatnak. Női, asszonyi (母 ) vonatkozását illetően kifejeződhet az anyák, nagymamák, nők, apácák körül zajló eseményekben is.

A Befogadó jelképrendszere azt fejezi ki, hogy a Természet élővilága úgy hajt ki, mint a szárból a virág (柄 bǐng), olyan erő ez, ami a Földet úgy takarja be, akár egy szétterülő kendő (布 ), és úgy hordozza magán a lényeket, mint egy nagy kocsi (大輿 dàyú). E hónap során tehát olyan dolgok kerülhetnek válságba vagy kaphatnak nagyobb súlyt, kiemelt szerepet, amikre támaszkodunk, amire általában szükségünk van a mindennapokban (ellátmányok, készletek, üzemanyag, szolgáltatások, alapfelszerelések, higiénia, étel, termény, élelmiszeripar stb.), de ilyen lehet az egészségügy (pl. járványok, gyógyítás) is. Következésképpen halászok, vadászok, termelők, földművelők, orvosok számára eseménydús időszak lehet. Középpontba kerülnek a gondoskodás, elláthatóság, fenntarthatóság, gazdaság létkérdései, de egyben lehetőséget is nyújt a megújulásra, tevékenységünk, ügyeink új szintre emelésére – már ha van bátorságunk megragadni a kezdeményezést, s meglépni, ami a jobb jövőhöz szükséges. Korábbi rossz tapasztalatok ne fogjanak vissza minket, a derűlátó törekvéseket, eltökélt szándékot támogatják most a keretek.

2013 február eseményeiIdén februárban duzzadt nemzetközi léptékűre a lóhúsbotrány, e hónapban történt a Heinz felvásárlása, a 30 tonna sertéshús lefoglalása ételhigiéniai okokból, és az egytonnás rizseshús rekord is. De megemlíthető az első átfogó, népesség-alapú kimutatásokra épülő tanulmány a cukorbevitel káros élettani hatásáról, vagy az áram, megfelelő élelmiszerkészlet és alapvető higiéniai lehetőségek nélkül napokra a tengeren rekedt luxushajó esete is. Járványokat illetően az influenza vált Európa-szerte veszélyessé, ami bár kiterjedt, nem mondható olyan szokatlannak, ellentétben a Közel-Keletről induló, Birminghamben is fertőző, újfajta koronavírussal. Ezen kívül az indianapolisi Purdue Egyetemen, később pedig Dél-Ausztráliában ugyanúgy egy élelmiszer-kezelőnél észlelt tífuszos láz megbetegedés a Luoshu egyéb összefüggéseit is tükrözi (egyetem, hotel, étel). Régebbről a közös belső piacot biztosító Egységes Európai Okmány létrejötte (1986) kapcsolódik ide, továbbá 1977. február 11-én minden idők legsúlyosabb (és legidősebb) homárját fogták ki Nova Scotiánál a halászok; 1959. február 17-én lőtték fel az első meteorológiai műholdat, lehetővé téve az időjárás globális megfigyelését, amelyre azóta is támaszkodunk nap mint nap.

A havi 5-ös a 8-as számmal jelzett mezőbe kerül. Ez a 艮 Gèn (Hegy) trigramjának analógiáival bír: minden létező benne nála ér célba s indul új útjára4, így egzisztenciális, vallási/hitbéli/világnézetbeli változásokat jelez, kifejezhet fordulópontot, cserét, (forradalmi) megújulást, visszatérést az alapelvekhez és alapigazságokhoz, az ősi lényegiségünk tiszteletéhez (ősvallás, őshagyomány). Megállító, megfékező ereje (止 zhǐ) tiltakozásokat, tüntetéseket, sztrájkokat, megszüntetéseket, bezárásokat szülhet. Ezért a hírek e hónapban hajlamosak alapvető változáson átmenni, vagy forradalmi jelentőséget kapni. Többjüket a „minden idők leg...”, „még nem volt példa...” kulcsszavakkal együtt találhatjuk.

Idén február 11-én jelentette be például a pápa lemondását, ami eléggé forradalmi jelentőségű – 600 éve nem volt rá példa és eddig mindössze öt egyházfő élt e jogával –, s feltehetően a katolikus egyház megújulásával jár majd. Érdekes egybeesés, hogy egy előző évben készült berlini naptár épp február 10-ére tett egy karikatúrát, melyben a pápa lemond a lottónyereménye láttán. Az egyetemek és a diákság tüntetései is e hónapban nem csak Magyarországon váltak kritikussá, hanem SussexbenEssexben, Barcelonában, Montreálban is fellobbantak. A magyarországi diáktüntetések államtitkár cseréhez, Dél-Afrikában a diákok és oktatók mozgalma a DUT egyetem ideiglenes bezárásához vezetett. Görögországot is megbénították a reformok miatt kirobbant sztrájkok. Világszerte egymilliárd nő táncolt a nemi erőszak megfékezéséért. Indiában február 5. óta tart a Shahbag-tüntetés az alapvető emberi jogokért, Örményországban pedig február 19. óta tiltakoznak a demokráciaellenes elnökválasztás ellen. Korábbi évekből a bolyais tanárok és diákok pere (1959) vagy az azonos neműek házasságának törvényesítése és az azt övező tiltakozások (2004) lehetnek emlékezetes még a Fekete 2-es hónapra vonatkozóan.

 

Fehér 1-es Víz hava

2013. március 4. 10:14 (UTC) – 2013. április 4. 15:02 (UTC)
2013. december 6. 23:09 (UTC) – 2014. január 5. 10:24 (UTC)

LuoShu 2013 március és decemberAz 1-es Loushu számhoz a 坎 Kǎn (a Szakadékos; a Mélység)5 ősjele tartozik, ami a Yijing szerint a vizekre (水 shuǐ), árkokra, gödrökre (溝 gōu, 瀆 ) utal – ami egyúttal bajba jutást is jelent. Kifejezhet még hibákat (眚 shěng), csapdába esést (陷 xiàn), s többek közt a vér (血 xuè), a vörös (赤 chì), az álnokság és rejtett dolgok (隱伏 yǐn​fú), illetve a tolvajlás (盜 dào) jele. A tapasztalatok szerint Fehér 1-es időszakokban gyakoribb a bűnözés, csalás, hazugság, ködösítés, rablás, merénylet, (ön)gyilkosság, eltűnés. Az évi 9-eshez kerülő havi 5-ös mindezeknek nagy hírverést, reflektorfényt, felfedezést, esetleg botrányba hajló színezetet adhat. Számíthatunk bámulatos felfedezésekre, régészeti leletekre, történelmi rejtélyek megfejtésére is – főként a hajózás, a hidegben való túlélés, élelmiszergyártó és gyógyszeripari cégek, esetleg a jéggel s fagyasztással végzett vegyi kísérletek kapcsán. Például amikor idén márciusban kiderült, hogy még 2011-ben az első napkövekre, a vikingek mondabeli navigációs eszközére, bukkantak rá. Alacsony hőmérsékleten végzett új szépészeti beavatkozások, például az arcfagyasztás (frotox) és a zsírfagyasztás is e hónapban váltak „trenddé”. A hóhelyzet felszínre hozta a túlélésitanács-osztási hajlamokat, de voltak csodás esetek is – például amikor egy lengyel kisfaluban egy kutya segített egy eltűnt 3-éves kislánynak kitartani a hidegben.

hóhelyzet 2013 márciusaCsapdahelyzetből, árokba csúszásról, vízből és a vele analóg esőből, hóból, fagyból jutott elég mindenfelé ebben az elvileg tavaszi hónapban: már az első napoktól kezdve hóveszély fenyegetett, erős havazás indult meg az USA-ban és Európában, amit hideg szelek, hófúvások követtek. Pár napon belül a helyzet drámai mértékben fokozódott, a hóesés miatt lezárták a frankfurti repteret, Párizsban és Budapesten is számos járatot töröltek; a „brutális tél” fogságába esett Franciaországban leállítják a vonatokat is, a hótorlaszok miatt 170 kilométeres kocsisorok álltak be, Belgiumban összesen 1600 kilométernyi dugó alakult ki. Dél-Angliában is komoly gondok adódnak a hirtelen hóhelyzet miatt, Skóciában és hazánkban sokan napokra áram nélkül maradtak. A sorscsapásszerű helyzet számos balesetet vont maga után szerte Európában; Magyarországon 41 autó, Németországban 100 autó ütközött a hó miatt. Március 14-én a havazás elérte hazánkat, az autópályán több ezren éjszakáztak elrekedve a hó miatt. Az ünnepségek elmaradtakelzárt települések, halottak, elakadt járművek segítség nélkül (a helyszíni beszámolók szerint a hatóság meglehetősen késve reagált, a hírközlés és a mentési szervezés zavaros volt – végül a Facebook és a Google segített a kommunikációban. Az eseményeket a hírek szerint mellébeszélés, ködösítés, terelés, félretájékoztatás követte napokon át, s egy szakértő szerint sokat hibázott az intézkedő hatóság is. Egy héttel később váratlan özönvízszerű eső zúdult a kínai Tungkuan város lakóira tojásnyi jégdarabokkal, agyonverve kilenc embert, megsebesítve többszázakat, a tetemes vagyoni kárról nem is szólva. S úgy tűnik, a zord időjárás csak nem ér véget egyhamar, 9 nap múlva visszatért... Visszatekintve ugyan volt már márciusban, áprilisban is hó nem egyszer, ám az idei helyzet mégis történelmi jelentőségű: 1901 óta nem esett ennyi csapadék az év első negyedében, s Európa-szerte is húsvéti fagyokról, hóról számoltak be. Az argentín La Plata városának a fele víz alá került a mindössze 2 óra leforgása alatt lezúduló 400 mm csapadék következtében.

Richard Wilhelm a Kan kettőzésével kapott ䷜ 29. hexagramnál azt írja: „Az emberben a szív, a testbe zárt lélek, a sötétbe zárt fény, az értelem jelképe” – ami egybevág azzal, hogy a SGZ a 心 (xīn; szív, elme, lélek, benső) szót csak a Kan trigram esetén említi. A tapasztalatok szerint lélektani, bölcseleti és vallási vonatkozásai vannak a Fehér 1-esnek, olyan időszakot jelöl, amikor az ember hajlamosabb magába nézni, önnön belső világával és a lélek kérdéseivel foglalkozni; ezt a Víz változási állapota is tükrözi. A belső tartásra, a belső fényre (hit, bizalom, meggyőződés) a két yin vonás közé zárt yang vonás utal, valamint a Yijing megítélése (彖傳 Tuàn Zhuàn) a 29. hexagramhoz:

習坎,有孚,維心亨,行有尚。

„Az ismételt Kan arra utal, hogy ha van hited, megőrzöd szíved s elméd gondtalanságát, akkor tetteidet megbecsülés övezi.”6

Az alsó, 1-es mezőben lévő havi 6-ossal (首 shǒu, fej; 君 jūn, uralkodó; 父 , atya) együtt ez a vallási vezetők, vallási törvények, idősebb vallásgyakorló férfiak fontos – a központi 5-ös miatt történelmi jelentőségű – szerepét vetíti előre. Ezt tükrözi, hogy megválasztották és Ferenc néven beiktatták az új pápát, aki dél-amerikaiként és jezsuitaként is az első a katolikus egyházfők sorában. Magyarországon az Alaptörvénybe emelik a parlament döntéshozói jogát az egyházi státuszról, ami páratlan Európa történelmében, ráadásul szembe megy az Alkotmánybíróság korábbi döntésével, miszerint a törvény alkotmánysértő. Szíriában öngyilkos szunnita merénylő robbantott egy mecsetben, végezve több mint 40 emberen túl az éppen istentiszteletet tartó 84 éves – szintén szunnita, de a lázadók szélsőséges tetteit elítélő – közismert vallási vezetővel, egy drámai csapással elmélyítve a már így is súlyos vallási-politikai konfliktust. Dél-Korea első női államfője, Pak Gun Hje déli vallási vezetőkkel tárgyalt a békés megoldások elősegítése és a feszültség csökkentése érdekében. Hasonló megközelítések születtek az Egyházak Világtanácsa (WCC) részéről a ciprusi válság kapcsán is – noha az politikai, a WCC főtitkára szerint „a vallás is áldozatul esett”.

különös állatos események 2013 márciusábólA „szapora szívű” (亟心 jí xīn) ló társítás általánosságban megvaduló, elszabaduló, elcsatangoló vadállatokra is utalhat az eddigi megfigyelések szerint, sőt, a Fehér 1-es gyakran pusztán állatokkal kapcsolatos eseményeket jelöl – különösen akkor, ha a Bíbor 9-es is valamiképp kapcsolódik a történethez. A központi 5-öshöz hűen számos különös, példátlan és emlékezetes történés zajlott világszerte 2013 márciusában e téren: például sikerült lefilmezni, amint a 86-os főúton, Kisunyom térségében több száz vad vonul át. A chilei partokat – egyes vélekedések szerint az erőművek környezetkárosító működése következtében – garnélák milliói lepték el, teljesen vörösre festve a környéket jelenlétükkel. A fogságban rendkívül nehezen szaporíthatóak és a kihalás szélén állnak a komodói varánuszok, de e hónapban heten is kikeltek tojásukból Indonéziában. Hasonlóan különleges hír a hazai állatkertben született ázsiai oroszlánkölykök esete. Fogságban eddig még sosem születtek, erre most négyen is világra jöttek még februárban, és most márciusban már nyilvánosan is megtekinthetőek lettek. Brazíliában egy elefántfóka hagyta el az óceánt és tartotta fel a forgalmat; pár nappal később Zalaegerszegben egy elefánt csatangolt el egy jó negyedórára egy cirkuszból, s jutott el egészen a lakótelepekig a vele találkozó járókelők és autósok nagy ámulatára. A hirtelen támadt nagy hóviharban egy kidőlt fán keresztül páviánok szöktek ki a Nyíregyházi Állatkertből. Kínában egy tyúk olyan óriási méretű „csodatojást” tojt, amiben két sárgája is volt, valamint egy egész, héjas tojás, a sárgájával együtt. Madagaszkáron pedig 1950 (szintén 5-ös év) óta nem tapasztalt mértékű sáskainvázió dúl. Kíváncsian várom, a december vajon mit hoz...

 

Bíbor 9-es Tűz hava

2013. április 4. 15:03 (UTC) – 2013. május 4. 15:02 (UTC)
2013. január 5. 10:25 (UTC) – 2014. február 3. 22:03 (UTC)

LuoShu 2013 április és 2014 januárÉs elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol a visszatekintés átvált előrejelzésbe! Persze kifinomult szakértelemmel is – hacsak mellé nincs misztikus látnoki képességünk korlátolt értelmünk s logikánk megtámogatására – csupán hajlamokra, tendenciákra, lehetőségekre következtethetünk, nem mindenképpen és csak egyféleképpen megvalósuló történésekre. Akárcsak bármely más sorsfejtő módszerrel. Mintázatokat olvashatunk le a Luoshu bűvös négyzetéből, amelyet az alapelvek és a korábbi események tükrében vizsgálva sejtéseket fogalmazhatunk meg. Mivel csupán kilencféle minőséggel dolgozunk, ám ezek lefednek minden létező jelenséget és változást, rengeteg féle olvasat, értelmezés lehetséges. A Luoshu 1-es mezőjében az évi 1-eshez csatlakozó havi 5-ös kombinációja jelenthet hidat, víz alatti alagutat, vízből kiemelkedő építményt; földalatti vizekkel elárasztott barlangokat, (boros)pincét; vízbe zuhanást, vízbefulladást; gyógyszertárat, vírusfertőzést, szerektől bódult állapotot; nukleáris szivárgást; vagy akár egy 1-es személyes Ki számú illető eltűnését; és megannyi más dolgot. Látszólag ezek teljesen különböző dolgok, legfeljebb mondhatni a víz köti össze (pl. általában vízzel hűtik a reaktorokat, víz közelében nagyobb a vírusfertőzés kockázata stb.). A helyzet mindig az adott közegtől függ. Ha nincs jelentősebb víz a közelben, akkor nem igazán lehet vízbefúlásként értelmezni (és jó pár egyéb analógia kieshet a felsoroltak közül), de borospince, vírusfertőzés, híd, gyógyszertár még nyugodtan lehet, ha az van a környéken (sőt, akár bor/gyógyszer/vírusfertőzés is okozhat fulladást, ha úgy adódik – de előfordulhat, hogy semmi köze nem lesz az eseménynek a fulladáshoz). A részletek a teljes Luoshu kiértékelésével fejthetőek meg, de megnyilvánulásuk előtt leginkább csupán tendenciákként, lehetséges esetekként említhetőek, nem jóslatokként.

A Bíbor 9-es Tűz minőség analógiái a Nap, az elektromágnesesség, mindenféle égés, tűzkár, gyúlékony anyag, üzemanyag, olaj, robbanószerek, sugárzó anyagok, lőpor, vegyszerek, élénkítő és tudatmódosító szerek, világító és melegítő berendezések (lámpák, fűtőtestek, kemencék, erőművek, olajfinomítók stb.). 2004 áprilisában például Ausztrália legnagyobb ellátója visszavonta a boltokból a műtrágya-alapanyag ammónium-nitrátot, mert kiderült, hogy a terroristák azt használják a bombagyártáshoz. 5-ös évben és áprilisban történt a Ryongchon-vonatszerencsétlenség (2004), amikor az elektromos vezetékek berobbantották a szerelvény dinamit-rakományát; az Oklahoma City-beli bombatámadás (1995), a berlini diszkórobbantás (1986), de a csernobili atomkatasztrófa (1986) is. A trigram alakja és a Yijingben felsorolt páncélos állatok, fegyverek, illetve a páncél és sisak (甲胄 jiǎ zhòu) olyan dolgokra s jelenségekre utalnak, amelyek kívül szilárdak, kemények, telik, fényesek, de belül lágyak, üresek, sötétek: páncélozott járművek, felfegyverzett és felvértezett csapatok, kémény, hordó, szivárvány, elhagyatott, kiüresedett épület stb. – ezek kaphatnak központi figyelmet e hónapban, válhatnak sorsfordító eszközzé.

離也者、明也,萬物皆相見
„A Kapaszkodó a világosság, amelyben valamennyi lény megpillantja egymást.”
(SGZ, Pressing Lajos fordításában)

(Tapadó, Kapaszkodó)7 elsősorban felfedi a rejtett dolgokat, megvilágítja az adott eseményt, kiemeli, felfokozza valamely részletét vagy az egészet, így bemutatva azt a világnak önnön valójában, köntörfalazás nélkül, mint amikor egy gyermek ártatlanul, de romlatlan őszinteséggel kikotyog egy titkot. Történelmi színre lépések adódhatnak ilyen időszakokban. A Tűz fényének köszönhetően vagyunk képesek élvezni a dolgok szépségét. A szépség is mindig függ valamitől, mindig valamiért tartjuk szépnek a dolgokat (színük, alakjuk, anyaguk stb.) – ezt fejezi ki a Tapadó elnevezés. Ilyen időszakokban felismerhetjük, mihez ragaszkodunk, kötődünk, újraértékelhetjük kapcsolatainkat, hozzáállásunkat a dolgokhoz, de legfőképpen egymáshoz, társas színtéren. Ahogy minden más a hétköznapi valóságban, mi is a viszonyaink által, valamihez viszonyítva vagyunk azok, amik. A saját függőségek felismerésével és ezáltal a megfelelő kapcsolatok kialakításával sikereket lehet elérni.

A Bíbor 9-es ösztönözte felfedezés megvalósulása dicsőséges sikereket hozhat például a régészetben, az innovációs intézeteknél, kísérleteknél, (főleg filmes) tudósítóknál, sajtótermékeknél, tényfeltáró videoblogoknál stb. Áprilisban komoly lendületet kaphatnak a tényfeltáró, természetvédő mozgalmak – talán épp az előző hónap garnélás eseményénél említett erőművekkel kapcsolatban. A 9-es mezőben lévő havi 4-es alapján a természet, erdők, repülőgépek, repülés, (űr)utazás, távközlés, művészetek, zene terén is várhatóak történelemformáló felfedezések. 2004 áprilisában fejlesztették ki a CPOD-ot, egy embereknek szánt „fekete dobozt”, amivel mindig láthatják, hol van az illető. 1977. április 22-én  használtak először üvegszálas optikai kábeleket élő telefonos beszélgetésekhez.

Lehet belőle spirituális felismerés vagy akár különös dolgokkal való találkozás is (pl. 1977 áprilisában a doveri démon esete). A Tűz minőségét tükrözi a szív és az (érzelmi) elme is. Olykor nem mindenkinek örömteli, amit talál az ember – hisz hajlamosak vagyunk ragaszkodni a megszokott jómódhoz –, ilyenkor botrányokba torkollhat, vagy parázs viták, lejárató cikkek születhetnek visszavágásként. De a sikerekhez ragaszkodva túl lehet pörögni (különösen ha élénkítő vagy tudatmódosító szerekkel igyekszünk fenntartani a lendület illúzióját), s a túlzásba vitt öröm átcsaphat bánatba. Igen, a 9-es időszakokban hajlamos lehet az ember szerekhez nyúlni, hogy a csúcson maradhasson. Ám nincs csúcs mélypont nélkül; ezek is, mint minden más, egymás viszonylatában léteznek. Viszont megélhető a mélypont is gondtalanul, és a csúcs után is lehet élvezni a lejtőn való lesiklást, akár a szánkózást. A kulcs a ragaszkodás megszüntetése, nem kötődni sem kellemeshez (élvhajhászás), sem kellemetlenhez (önemésztés), hanem elfogadni a dolgokat annak, amik. A világ sokszínű, telis-tele különleges kapcsolatokkal, személyes kötődések lehetőségeivel. A változások közepette nem kötődve az egyes képekhez, állapotokhoz, megőrizhetjük rugalmas hozzáállásunkat és meglovagolhatjuk a lehetőségeket.


Megjegyzések:

^ [1] Jon Sandifer: Feng shui asztrológia; Édesvíz Kiadó, 2003.; 58. oldal
^ [2] Steve Gagné, John Mann: The Nine Ki Handbook; Spiralbound Books, 1985; 27. oldal
^ [3] Ni Hua-Ching: I Ching – A Változások Könyve és a változatlan igazság; Lunarimpex Kiadó, 2006; 27-28. oldal
^ [4] 萬物之所成終而所成始也。„Valamennyi létező (általa) jut el a véghez, majd éri el kezdetét.” (Yijing)
^ [5] Deseő László, illetve Pressing Lajos keresztségében kapott magyar elnevezés – ugyanígy a Li trigram esetén is, lásd a [7] megjegyzést. A 坎 kǎn mai szótári jelentésében „part, padka, elárasztott termőföldek közötti töltés”, de régebben kifejezett szakadékot, árkot is – ezt etimológiája is alátámasztja: az 欠 ásítás, hiány és a 土 föld írásjegyeiből tevődik össze.
^ [6] Ni Hua-Ching mester ezt így fogalmazta meg (Erdei Edit és Edelényi Gyula fordításában): „Önbizalomra és lelki egyensúlyra van szükség a nehéz időkben. Amikor az elmét már nem korlátozzák a külső nehézségek, a cél elérhető.” (I Ching – A Változások Könyve és a változatlan igazság; 369. oldal)
^ [7] Érdekes módon a jelentése ma épp ennek az ellenkezője: elválik, elhagy. Régen azonban szorosan összefonódott a (luó; madárfogó háló) jelentésével. V.ö. a 馬王堆 Ma Wang Dui sírlelet Yijing-vonatkozású részével, ahol a kettőzött Li trigrammal megkapható ䷝ 30. hexagram nevénél a szerepel. Továbbá a Dalok könyve 43. és 70. versében a fejezi ki egy madár hálóba, vadhurokba esését (鴻則之 „csapdájába vadliba szállt”; 雉于罿 „fácán verdes vadhurokban”).


A bejegyzés trackback címe:

https://valosagtura.blog.hu/api/trackback/id/tr545164086

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása