Fekete patkánykígyóNapunk – a Földről szemlélve – világidő szerint1 2013. február 3-án, 16:14-kor haladt el a Vízöntő csillagkép 15. fokán, azaz a 立春 Lìchūn (A Tavasz Kezdete) qi-csomóponton, amivel kezdetét vette a Sárga Császár uralkodásának kezdetétől számított 4710. napév első szoláris szakasza, azaz az új esztendő. Aki idén ez után születik, az már a Víz-Kígyó évében látja meg a napvilágot – nem kell várnia a holdújévre, ami idén egy héttel később, a világidő szerint február 10-én 7:22-kor bekövetkező újholdnál esedékes. Azzal a 4710. holdév veszi kezdetét.

A holdújévről és a napújévről bővebben itt lehet még olvasni. Ázsiában egy ünnepségsorozattal köszöntik az új évet, hagyományos okokból a holdújév napján. Február 24-én a tizenöt napos fesztivál a Lampionünneppel zárul. Úgy tartják, hogy ha a napév kezdete megelőzi a holdújévet, akkor az újhold napján az év minősége (idén a Yin Víz Kígyó) újabb lendületet kap a szerencsés kibontakozáshoz.

Beijingi idő és a valódi helyi idő

Érdekes jelenség tartja magát a mai napig: a 通書 Tōngshū (avagy 通勝 Tōngshèng) almanach évente kiadott kiadványban – idén legalábbis – február 4. korai Zi órája (pontosabban 00:31) szerepel mint évkezdő időpont, a 2013-as Li Chun kezdete. Ez minden bizonnyal 北京 Běijīng (Peking) szerinti idő, aminek általában az adja az alapját, hogy a sorsfejtési módszereket itt, Kína szívében találták fel, tehát az itteni helyi idővel működhet csak jól. Jó pár oldalon ez szerepel évkezdőként, ezzel számolnak képletet, értékelik ki az évet. Azonban a Nap pontos helyzete az adott földrajzi koordináták fölött valódi helyi időt alkalmazó időegyenlettel határozható meg. Ahogyan a tudományban, a metafizikában is ezt alkalmazzák a hiteles szakemberek. Ha valaki pekingi időt világidőként, vagy más földrajzi koordináták helyi idejeként használná képletmeghatározáshoz, akkor komoly számítási hibát követ el. Kína pedig nagy, Ázsia még nagyobb; nem vonatkozik minden részére pekingi idő, még akkor sem, ha azonos időzónába esne két hely.
Ez a természettudományos alapoktól való eltérés nagy jelentőségű, hiszen Ázsiában e kiadványból a telefonkönyvnél is többet adnak el, az emberek többsége szó nélkül követi útmutatásait az év hatásait illetően, változtat szokásain és igazítja a napokhoz a teendőit. Megkérdőjelezni szakértelem hiányában nem tudják, de talán vallásos-babonás okoknál fogva nem is mernék. Sajnálatosabb az, hogy számos szakértő is hasonló hozzáállással tájékozódik belőle, s az ott közöltek alapján ad tanácsot. Nagy felelőssége van a tanácsadóknak, különösen Ázsiában, ahol hagyománytiszteletből vakon megbíznak bennük a tanácskérők. Persze ha tisztában vannak az alapelvekkel, pontosan értik is, mit miért alkalmaznak (vagy követnek), nem csupán vakon követik egy „mester” (vagy ez esetben egy írott könyv) kijelentéseit, akkor hiteles tanácsokkal is szolgálhatnak (vagy hiteles irányt követhetnek).


Az alábbiak általános irányelveket foglalnak össze az évre vonatkozóan, bemutatva az év minőségének változásait az évkör négy nagyobb szakasza során. Személyre szabott sorsfejtéshez nem alkalmas ez a leírás. Aki szeretne részletesebben megismerkedni, mi várhat rá a Víz Kígyó évében, az keressen fel egy hiteles szakembert, aki a születési képlet felállításával, életeseményeken alapuló pontosításával, majd a Nap Mester viszonyainak kiértékelésével bővebb információkkal szolgálhat az idei tendenciákra vonatkozóan.

癸巳 Gui-Si éve

a fejlődés 12 szakaszának felosztása 4 nagyobb szegletreMint az a bal oldali ábrán is látható, a 巳 Si (Kígyó) a Tűz-jegyek első tagja, elsődlegesen 丙 Bing Tűz minőséget hordoz. Párjául idén egy Vizet kapott, így a hagyomány szerint ez most a Fekete Kígyó éve. A fekete szín a keleti népeknél a mélység, elszántság, alkalmazkodókészség, kifinomultság és nyugalom, a mély bizalom, a jó minőség színe. Nyugaton leginkább a halál, veszteség és a gyász kapcsolódik hozzá. A kígyók keleten a bölcsesség és tudás őrzői, szellemi tanítókként tisztelik őket. Nyugaton (többek között keresztény hatásra) a tiltott tudás, hazugság, megtévesztés, gonosz szándék fűződik hozzájuk. Mitikus vonatkozásban az idei év Égi és Földi összetevőinek jellemzőiről itt lehet még olvasni.

Idén az események, tettek kibontakozásához, viselkedési tendenciákhoz, a szunnyadó lehetőségek megvalósíthatóságához az irányvonalat elsősorban a 癸 Gui Égi Cselekvő adja, amihez a körülményeket, feltételeket, alapot és hátteret a 巳 Si szolgáltatja, elsősorban az említett Tűz minőségével. Felületesen szemlélve az év minőségében uralkodó Víz-Tűz kapcsolatot összetűzést vélhetünk kiolvasni, ám erről szó sincs, a két minőség nem szemben álló erőket képvisel. A 癸 Gui Vize yin, a 巳 Si Tüze pedig yang, így nem csapnak össze – bár a változási állapotok rendszerében kölcsönösen szabályozzák (相制 xiāngzhì) egymást. Ha a Víz hatása válik erősebbé (pl. a Víz-hangsúlyos időszakokban), akkor a Tüzet legyűri, korlátozza (剋 ), lángjait lohasztja, erejét mérsékli. Ha a Tűz kerül előtérbe, akkor visszahat a Vízre, megsérti (侮 ) azt, elpárologtatja, gőzzé változtatja, így az kevésbé hatékonyan tud megnyilvánulni a Tűzzel szemben. Kettejük káprázatos táncában, civódó játékában a Fa változási állapot nagy fontossággal bír, ez biztosíthatja a zökkenőmentes állapotváltozást, az akadálytalan Qi-áramlást e két állapot között, áthidaló kapcsolatot teremtve a tettek (Víz) s a körülmények (Tűz) uralkodó minősége között. Személyes szinten azonban nem feltétlenül a Fa lesz ez évre az iránymutató, hiszen mind a Kígyó, mint a Yin Víz minőségek más-más módon hatnak a különböző képletekre.
Persze abból a szempontból is érdekes lehet a köztük lévő dinamika, hogy a Guit Tiszta Yinként, a Sit pedig Tiszta Yangként emlegetik – de ez inkább szimbolikus elnevezés. Valaminek a yin vagy yang jellege mindig viszonylagosan határozandó meg (amint megváltozik a viszonyítás alapja, ugyanaz lehet yang, hiába korábban yinnek tekintettük).

Továbbá nem csak e Tűz-Víz kapcsolatból áll a hatás... A 巳 Si a Fém szülőhelye is, amit a benne lévő 庚 Geng Fém jelez. A Fémhez kötődő tevékenységeink az évvel új lendületet kaphatnak, újításokat remélhetünk a műszaki és pénzügyi területeken. A Kígyó elsődleges minősége, a 丙 Bing Tűz állapot és e megszülető 庚 Geng Fém állapot között a 戊 Wu termékeny Föld állapota biztosítja az akadálytalan qi-áramlást. A Tűzből születik a Föld, ami megteremti a Fémet, összességében egy tetterős, hatalmas potenciával bíró – bár az év elején még útmutatást, figyelmes vezetést igénylő – alapot hozva létre a 巳 Si Földi Támasz képében. Az évvel kapott tökéletesítési vágy ösztönözhet minket arra, hogy jobbak, eredményesebbek legyünk, és tudatosulhat bennünk, hogy egyúttal mások javára is váljunk, együttműködve, ne pedig versengéssel elnyomva őket érjük el sikereinket. Ha a túlélés a tét, versengéssel senki sem nyerhet igazán, az együttműködés viszont mindkét fél javára válik.

A 庚 Geng qije az év kezdetén még erőtlen, mert a virágzó Fa qi van uralmon a Februártól számított első három hónapban (az északi féltekén ráadásul még tombol a tavasz is, ami ugyancsak Fa jellegű évszak). Ilyenkor céltudatos munkával sikereket lehet elérni, a cselekedeteink számára a Fa vezérlő, iránymutató erőt képvisel, célok kitűzésére, vállalkozások beindítására, üzleti utakra ösztönöz. A Fa képes szállítani a Vizet, így a hónapok és az évszak minősége által a 癸 Gui szabadon folyhat célja felé. Fontos hát még év elején jól megválasztani, merre indulunk s mit vagyunk képesek teljesíteni akkor is, amikor már nincs ez a húzóerő, alábbhagy a lendület.

2013 - a Kígyó éveAmint bolygónk Naptávolpontba ér, a Tűz változási állapota kiteljesedik, a 巳 Si hatalmának csúcsára ér. Ekkorra az erőteljes Tűz nem hagyja kibontakozni 癸 Gui Vizét, ami részben elpárolog, részben pedig beszivárog a Tűz által szintén jelentőssé vált Földbe, vagy a megszülető 庚 Geng telíti el kifinomult tisztaságát, lassítva működését. Vastag, sűrű talaj és kiszáradt folyómeder jellegét idézi ilyenkor az évi hatás, a 癸巳 Gui-Si kapcsolatot úgy is nevezik: a vizet önmagától elvevő (自絕之水), önmaga szomjhalálát okozó (自死之水).2 Víz jellegű tevékenységeknek (pl. hajózás, vízi sportok, irodalom, művészetek, orvostudomány, vegyipar, szexipar stb.) tehát nem igazán kedvez az év ezen időszaka.
Ezért is fontos, hogy gondosan és rendszeresen odafigyeljünk a megfelelő vízháztartásunkra, elegendő folyadékot igyunk tiszta víz formájában (a kávé, energiaital és alkohol kifejezetten szárít, kerülendő a fogyasztásuk; a gyümölcslevek, levesek és más italok feldolgozása pedig legalább annyi energiát emészt fel, amennyi hasznosulhatna belőle). Tűz és Föld jellegű tevékenységeknek kedvez ez az időszak (pl. mozgásművészetek, kézművesség, átalakítások, kutatás-fejlesztés, részletekbe menő munkák stb.). Ilyenkor dől el, jól választottuk-e meg az éves céljainkat, képesek vagyunk-e tovább haladni a kitűzött úton, vagy legyűr minket a szomjúság és a 丙 Bing heve. Fontos, hogy biztonságos munkakörülményeket biztosítsunk magunknak, megfelelő teret adjunk a lehetőségek kibontakoztatásához (és az esetleges visszavonuláshoz), azok az eszközök, amikre általában számíthatunk, amik létfontosságúak az előbbre jutáshoz legyenek mindig kéznél. 2013-ban ér a csúcsára a naptevékenység 11-éves ciklusa, így érdemes felkészülni a napkitörések egészségügyi hatására s nagyobb elektromos zavarokra.

A szárító, apasztó, összehúzó hatás csak nő a Fém-időszakokban (ami az északi féltekén ráadásul ősz, azaz Fém-évszak), amikor a 庚 Geng bősége megmutatkozik. Különösen igaz ez 酉 You (Kakas) idején3, ugyanis a 巳 Si-ben lévő Fém és a 酉 You Féme trigon-kapcsolatuk révén egymást erősítik fel. A 癸 Gui ezek társaságában teljesen telítődhet. A Víz jellegű tevékenségek továbbra is nehézségekkel teliek tehát, előnyben részesülhetnek viszont a Föld és Fém jellegű munkák (pl. földművelés, építkezés, befektetés, könyvelés, törvényhozás stb.). Számíthatunk nagy veszteségekre, így érdemes felkészülni, felismerni, mi mellett érdemes kitartani és mit tanácsos elengedni. A befelé figyelés, önreflexió, illetve a lassú, de módszeres haladás ideje lehet ez, ha jól használjuk ki. A kígyó is rendszeresen levedli bőrét, feladja a múlt elhasználódott rétegét, hogy fényesen tündökölve köszöntse az új lehetőségeket.

Az év vége felé közeledvén, november-december hónapok során (illetve a 21 óra és hajnali 1 óra közötti időszakban) a 癸 Gui végre támogatásra lelhet a 亥 Hai (Disznó) és 子 Zi (Patkány) Földi Támaszok által. A Víz jellegű tevékenységek, események ekkor végre szabadabban kibontakozhatnak, különösen november 7. december 6. közötti időszakban, amikor a hónap 癸亥 Gui-Hai természetű. A korábban lobogó, égető Tűz ilyenkorra pislákoló parázs csupán. Ha az év elején jól választottuk meg a célunkat, ekkor hatalmas előrejutást tapasztalhatunk, mintha mindaz, ami eddig gátolva, visszafogva volt, most egyszerre szabaddá válik és szárnyal. A Vízre érzékeny képletűeknek érdemes felkészülni egy nagyobb áradatra. Eddig élvezhették a szárazságot, de most a Víz oly erővel tör elő, mintha a gátak átszakadtak volna. Ezt nagy változást tükrözi az egymással ellentétes pólust alkotó 巳 Si és 亥 Hai heves csatája. Kiváltképp vigyázzunk ilyenkor az utazásokkal4, jól gondoljuk meg, hogy szükséges-e utaznunk. Készüljünk fel váratlan útra kelésekre, költözésekre, illetve bonyodalmakra utunk során.

Januárban beköszönt a 丑 Chou (Ökör/Bivaly) hava, ami a Fém raktára, a qi-felesleg itt gyülemlik fel az előző évszakból. A 巳 Si-ben lévő 庚 Geng ezzel ugyancsak trigonban áll, így az év végén újra erőre kap, elvágva a feleslegessé vált kapcsolatokat, az elmúlásra ítéltetett dolgokat. Érdemes felkészülni a fejlődésünket nem szolgáló dolgaink elengedésére.

Érdemes tehát ez évet önmagunk, saját természetünk megismerésével tölteni, erősségeink így kibontakozhatunk, rátalálhatunk az Élet útján lendületet adó tényezőkre. Legyen akár kellemes vagy kellemetlen élmény – az év csak azt hozhatja ki belőlünk, ami már eleve bennünk rejlik. Önvizsgálattal fejlődhet a találékonyságunk és hatékony fellépésünk, amiket az elénk kerülő akadályok leküzdésére illetve kikerülésére hasznosíthatunk. Ha eltévednénk, nem tudnánk, merre tovább, akkor saját középpontunkra mindig számíthatunk, mint horgonyra a kavargó események közepette. Önmagunkba nézve megérthetjük, érdemes-e várakoznunk a kedvezőbb lehetőségekre, vagy épp felfedezhetjük merre érdemes kitörni. Ügyeljünk a részletekre, engesztelhetetlenül tartsuk magunkat elveinkhez és világosan lássuk magunk előtt célunkat, hogy rendületlenül haladhassunk felé, akár a Kígyó a termékeny föld hátán.


Megjegyzések:

^ [1] A Víz-Kígyó éve világidő szerint 2013. február 3. 16:14-től világidő szerint 2014. február 3. 22:03-ig tart. A Nap pontos helyzete az égen nem emberi időzónákat, hanem csillagászati törvényeket követ, így a pontos helyi idő kiszámításához szükség van némi kiigazításra. Az időzónák a 30 fokos szeletekre osztják a Földet a délkörök avagy hosszúsági meridiánok mentén. Az egyezményesen meghatározott zónaidő a 15. foknál érvényes a legtöbb esetben, ám van, ahol a zónaidő politikai és egyéb okok miatt „görbül”. A zónaidő tehát nem lehet megfelelő viszonyítási pont a helyi idő hiteles meghatározásához. A 0. hosszúság (Greenwich) viszont igen: az attól keletebbre eső helyeknél a helyi idő hosszúsági fokonként 4 perccel későbbi, nyugatra esőknél pedig hosszúsági fokonként 4 perccel korábbi. Magyarországon a keleti hosszúság 15°-nál érvényes világidőtől 1 órával későbbi a zónaidő (UTC+1). Budapest hosszúsági koordinátája keleti hosszúság 19.0408°, így a helyi idő különbség a világidőhöz képest megközelítőleg 1 óra 16 perc; Miskolcon 1 óra 20 perc; Győrött pedig 1 óra 8 perc. Tehát Budapesten a 2013-as Víz Kígyó éve 2013. február 3. 17:30-tól 2014. február 3. 23:19-ig tart
^ [2] Lásd a 三命通会 Sān Mìng Tōng Huì (A Három Sors összefonódása), XVI. századi sorsfejtési alapmű 釋六十甲子性質吉凶 Shì Liù​shí Jiǎ​zǐ Xìng​zhì Jí​xiōng (A 60 Jiazi természetének kifejtése üdv s baj szerint) c. fejezetét.
^ [3] 2013. szeptember 7  október 7. szoláris hava, és minden egyes nap 17:00-19:00 tartó kettősórája (a helyi idő szerinti eltolódással persze). Hasonló hatásra számíthatnak azok, akiknek születési képletében szerepel a 酉 You (Kakas) vagy az 丑 Chou (Ökör/Bivaly) esetleg épp ilyen szerencsedekádot élnek meg.
^ [4] 巳 Si és 亥 Hai egymással való találkozása életre kelti az Utazó Lóként vagy Postalóként (驛馬 Yì​mǎ) ismert hatást. Idén egész évben utazási lehetőségekre számíthatunk, ha a születési évünk vagy napunk 亥 Hai (Disznó) vagy 卯 Mao (Nyúl) vagy 未 Wei (Kecske) jegyek egyikébe esik.

A bejegyzés trackback címe:

https://valosagtura.blog.hu/api/trackback/id/tr865058216

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

metarjuna 2013.02.08. 12:50:37

Köszönöm a cikket!

PPJ · http://greenr.blog.hu 2013.02.11. 00:09:06

Köszönöm a bőkezű útmutatást!