Year of the Dragon by ~eliz7, deviantART

A következőkben a (Rén) Égi Cselekvő és (Chén) Földi Támasz párosa által meghatározott qi jellemzőit igyekszem felderíteni, útmutatóul az olvasók elé tárni, hogy minél sikeresebben és zökkenőmentesebben élhessék meg 2012 évét.

Az Égi Cselekvők már a legkorábbi kínai írásemlékeken, a Shang-kori (i.e. III. évezred) jóscsontokon is megjelentek. Történészek szerint eredetileg a napok jelölésére használták, a tíznapos 旬 xún időszakok felosztására. Hagyományban gyökerezik az az elképzelés, mely szerint minden egyes nap egy-egy istenség, mennyei lény fennhatósága alatt áll – akárcsak a hét napjai az óészaki mitológiában. Hasonlóan az egyiptomiak hónapszámításához, három tíznapos szakasz tett így ki egy holdhónapot, amiket rendre felső, középső és alsó xúnnak neveztek1. Ezekkel a qi égi körforgását igyekeztek nyomon követni, rendszerbe szervezni a mozgásba lendülés és nyugvás, a tágulás-távolodás és összehúzódás-közeledés elvein keresztül. Képjeleik ezeket a fejlődési-átalakulási mozzanatokat tükrözik. A 12 Földi Támasszal összekapcsolva 60 párt alkotnak. Idővel kibővítették az egész naptárrendszerre ezt a tízes felosztást. A történészek szerint legkésőbb a Han-kortól (i.e. 206 - i.sz. 220) kezdve már rendszeresen évek, hónapok és kettősórák jelölésére is használták őket. Mivel igen összetett volt már ekkor a naptárrendszer, összetevői pedig a kezdetektől fogva léteznek, csak konkrét alkalmazásuk és jelentésük nem volt tiszta az írásemlékek töredékes jellege miatt, feltételezhető, hogy a Shang-, de legalább a Zhou-korban (i.e. 1046–256) már használták a teljes 甲子 Jiǎzǐ rendszert az évek, hónapok, napok és kettősórák nyomon követésére is.

A Rén jelének változásai

E tíz minőség ciklikus ismétlődésének rendje könnyen megjegyezhető, ha évtizedenként összevetjük a Gergely-naptár éveit és a kínai hagyományos naptárral. Kiderülhet így, hogy a 2012-es év, ahogyan minden 2-es számra végződő év, (Rén) minőségben nyilvánul meg. Yang Víznek is nevezik, de ez csupán az eredeti fogalomhoz rendelt analógia. Mint sok más metafizikai kifejezéshez, a könnyebb érthetőség érdekében ehhez is különféle képeket kapcsoltak az idők során. tulajdonképpen a Nap tíz állapota, égi állomása közül a kilencediket jelenti. Régi szövegek a Földön a mederben összegyűlt vizekhez, akadálytalanul áramló folyamhoz, az Égen a felhőkhöz hasonlítják.2 A belül hordozott tartalékokat, a mélyen elraktározott, megvalósításra kész erőt jelenti. Olyan qit képvisel, amelyet mélyen belül táplálnak, akár a várandós anya a magzatát3ősi írásképe is egy teherrel (工) megrakott embert (vagy belül összpontosuló dolgot, talán egy magzatot?) ábrázol. Elemi lényege a bensőből, a mélységből fakad, ahonnan vissza se nézve folyamatosan áramlik. Ha akadályokba ütközik, nem torpan meg, de kiönthet medréből, hogy utat találjon a továbbáramláshoz. Mindezt alapvetően erőlködés és habozás nélkül, a lehetőségeket keresve, folyton a legkisebb ellenállás felé mozdulva teszi. „Nincs lágyabb, mint a víz, mégis a köveket kivájja” – tartja a mondás4.

Ez a folytonos áramló erő a hegyekből induló folyókra jellemző, amelyek a völgyekbe érve megduzzadnak, jelentős víztömegként hömpölyögnek a tavak s tengerek felé. Ha tájképként szeretnénk ábrázolni (Rén-Chén) évét, akkor egy dús növényzettel borított hegyek közt áramló folyamot választanánk, mint amilyen jobb oldalt is látható. Önmagában csodálatos tájat fest le, az egyes időszakokban a változó körülmények hatására azonban eltérően viselkedik, különböző kölcsönhatások jellemzik – akárcsak bármely másikat a 60 pár közül. Tavasszal az olvadás következtében megáradnak a folyók, burjánzik a növényzet, így egy ilyen táj elevenen kibontakozik, a hatalma csúcsán van. Nyáron a természet megnyilvánulása eléri teljes érettségét, ám a hőség miatt a vizek apadni kezdenek, így a táj már visszafogottabb, lecsengőbb hatású, de azért még meghatározó a jelenléte. Ősszel látványosan hanyatlik, elszáradnak és lehullanak a levelek, ahogyan a qi visszahúzódik a felszínről. Télen a felszín alatti gyökerekbe összpontosulnak az életfolyamatok, a qi a felszín alatt, rejtve munkálkodik s várja az újjászületést, bár a víz (hó, fagy) jelenléte ilyenkor a legerőteljesebb, ilyenkor hullik a legtöbb csapadék. A 2012-es év kedvező hatásainak kiaknázására legjobb tehát az év eleje, a tavaszi időszakban lehet felpattanni a Sárkányra és meglovagolni a lehetőségeket. Ha nem lépünk időben, később nehézkessé válhat a fejlődés, hisz gyalog kullogva nem könnyű utolérni az égen lendületesen úszó Sárkányt.

Rén-Chén pillérMint már korábbi bejegyzésemben is említettem, az Égi Cselekvők a cselekedeteket, a tettekben megnyilvánuló hatásokat, eseményeket határozzák meg, a Földi Támaszok pedig ezek körülményeit, feltételeit szabják meg, a felszín alatt munkálkodó hatásokként késztetve, ösztönözve az embert, támogatva vagy épp akadályozva a tettek és történések kibontakozását. Minden egyes Égi Cselekvő egy adott, tisztán megnyilvánuló változási állapotot tükröz, jelen esetben a Yang Vízét. A Földi Támaszok már összetettebb minőséget fejeznek ki: elsődlegesen, leghangsúlyosabban az erős (, Yang Föld) tulajdonságait tükrözi, de jelen van még benne a munkája gyümölcsét élvezve megpihenő 乙 (, Yin Fa) és az elraktározott 癸 (Guǐ, Yin Víz) is. E változási állapotokra jellemző tulajdonságok segíthetnek értelmezni az év hatásait.

Első körben nem személyre szabott előrejelzést kapnak olvasóim, csupán az általános irányelveket vázolom fel az év lényegiségét tanulmányozva. Képzeljük el, hogy szörfözünk a Lehetőségek Óceánján, s egy hullám tart felénk. Először szemügyre vesszük azt, majd a hullám jellemzőiből (sebességéből, irányából, erejéből stb.) következtethetünk arra, hogy milyen hatásai is lehetnek, hogyan változtathat meg minket a találkozás, és mi hogyan fordíthatjuk ezt a hullámot az előnyünkre. Nézzük hát, mit tartogat ez az év!

sodró lendülete nem ad időt a habozásra, tétovázásra: a lehetőségek jönnek-mennek, olykor csak pillanatokig elérhetőek, utána eltűnnek nyomtalanul. Ugyanakkor érdemes célunkhoz következetesen tartani magunkat, mert az áramlatok sok lényegtelen dolgot sodorhatnak mellénk, amik nem biztos, hogy a fejlődésünket szolgálják. A pillanatnyi helyzet tiszta átlátása, a határozott döntések, a felesleges dolgoktól való megszabadulás, a zavaros helyzetekben a lényegre való összpontosítás az öt változási állapot közül a Fém tulajdonságai. Ezeket magunkra öltve hidalhatjuk át a Vize és Földje közti szakadékot, biztosítva az akadálytalan fejlődést, a Fém lehet tehát a kulcs az év nehézségeinek feloldásához. Terveinket, kitűzött céljainkat érdemes felülvizsgálni és megválogatni, hogy csak azok felé igyekezzünk, amelyek valóban összhangban vannak lényünkkel, s nem felszínes vágyakozások által keletkeztek. Figyelmünket tartsuk a célon, ne hagyjuk elterelődni! Engedjük, hadd oldja meg a világ a maga módján a saját gondjait, mi foglalkozzunk a saját egyéni feladatainkkal, ne mások szerepét akarjuk eljátszani.

Elsősorban tehát önmagunkban érdemes rendezni a dolgokat, megszabadulni a felesleges, haszontalan elképzeléseinktől, szokásainktól, elengedni a terheket, így valóban arra figyelhetünk, ami számít, ami legbelül érdekel minket. Gondoljunk csak a Égi Cselekvő etimológiájánál leírtakra: ez az év olyasmiket hozhat felszínre, amit régóta cipelünk, hosszú ideje görgetünk magunk előtt, a halogatott feladatokkal és a bensőnkben táplált dolgokkal szembesíthet minket, döntésekre késztethet. Ha felismertük, mire vágyunk valójában, mit szeretnénk igazán megvalósítani, akkor tiszta tudattal kitűzzük magunk elé a célt, és bátran elindulhatunk az úton. Éber figyelemmel készüljünk a kínálkozó alkalmakra, amikor felkapaszkodhatunk a Sárkány hátára és általa lendületesen fejlődhetünk, rengeteget haladhatunk előre. Ne hátrafelé tekintgessünk, a múlttal foglalkozzunk, hanem a jelenben éljünk, érezzünk át minden pillanatot, így megragadhatjuk a kedvező lehetőségeket és elkerülhetjük a félresodró áramlatokat. A Fém segíthet rátalálni a helyes irányra az áramlásban, így az akadályokat viszontagságok nélkül kikerülhetjük, körülúszhatjuk. Nehézségek mindig lesznek, így nem érdemes fennakadni rajtuk, csak menni tovább, -hez hasonlóan nem veszíteni el a lendületünket, hogy könnyedén vehessük az akadályokat. Amikor érezzük, hogy kezdünk elcsüggedni vagy lassítanak minket a körülmények, akkor változtassunk, helyezkedjünk, tevékenyen alakítsunk a dolgainkon, így megtalálhatjuk a továbbáramláshoz vezető szabad utat. Szívből ajánlom e tulajdonságok kibontakoztatásához Eckhart Tolle: A Most hatalma című könyvét, illetve Csíkszentmihályi Mihály áramlat-elméletének5 gyakorlati alkalmazását.

Ahogyan a hosszan folyó vizek lényege is a mélyből jön s messzire jut, úgy cselekedeteink is maradandó eredményeket hozhatnak – amit ez évben elkezdtünk, és kitartóan gyakorlunk, annak hosszú távú hatásait élvezhetjük. Ötletességre, találékonyságra és alkotókedvre buzdíthat minket az év, tele lehetünk gondolatokkal és vágyakkal, új vállalkozásokba kezdhetünk. Továbbá a mélység utal arra is, hogy merőben új dolgok megjelenésére lehet számítani. Nem csupán valami továbbfejlesztésére, újabb funkciókkal bővítésére, hanem egy gyökeresen különböző termékek kerülhetnek ki. A felszínen, tettekben jelentkező Víz, illetve a Sárkány által a körülményekben jelentkező Fa és Víz változási állapotok a kommunikációnak és a művészeteknek kedvező megnyilvánulásokra késztethetik az embereket. Ébresztő, figyelemfelkeltő témájú új alkotások, híradások, merőben új művészeti ágak és közlési csatornák jelenhetnek meg. Fontos, hogy megmaradjunk a valóság talaján (a Föld mederben tarthatja Vizet), józanul döntsünk, ne törjünk túl magasra, mert nagyot zuhanhatunk (a Víz állapota az esést, az aláhullást is kifejezi); merjünk nagyot álmodni, de a kivitelezésben legyünk végig reálisak.

közeledése tiszta és őszinte, akár az átlátszó víz, nyíltan megmutatja, mit kínál és mit szeretne tőlünk. Előrebocsátja a jeleket, mielőtt beavatkozik. Azzal, hogy őszintén kimondjuk, amit gondolunk, lehet, hogy feszültséget és sértődöttséget okozunk, de miután lecsitultak a kedélyek, a felek rádöbbenhetnek, hogy erre szükség volt, és így elmélyültebbé, valódibbá válnak a kapcsolatok. Persze ez nem azt jelenti, hogy mindenfajta önfegyelem nélkül a másik szemére kellene vetni hibáit – fontos a jó időzítés és a bölcs megfogalmazás.

folytatása következik...

 

Megjegyzések:

^ [1] shàng xún (上旬), zhōng xún (中旬), xià xún (下旬)
^ [2] „壬水 [...] 在天爲雲,在地爲澤,謂之陽水。[...] 流而不返” (三命通会 Sān Mìng Tòng Huì, A Három Sors összefonódása); „壬水通河 [...] 運行不息” (滴天髓 Dī Tiān Suǐ, Csepp az Ég velejéből). Mindkettő
Ming-kori (1368–1644) sorselemzési alapmű.
^ [3] Lásd Tyler J. Rowe: The Heavenly Stems, Early Origins and Development (IFSA) c. összefoglaló írását a témában.
^ [4] Forrás: 道德經 Dào​dé​jīng, Az Út és Erény Könyve, 78. vers (Weöres Sándor fordítása)
^ [5] Maguk a könyvek pszichológiai kutatások eredményeit foglalják össze, ill. rendszerezik, ám a szerző terjengős esetleírásai, elemző nyelvezete talán nem éppen az olvasottak könnyed, gyors feldolgozást támogatja. A való életből vett példák azonban rendkívüli ösztönző erővel bírhatnak az áramlat-élmény gyakorlati megvalósításához.

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://valosagtura.blog.hu/api/trackback/id/tr923977282

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.