Yin-yang jel a Notitia Dignitatumban (i.sz. V. század); forrás: Wikimedia Commons

Yin-yang jel kései római pajzsdíszeken
(Notitia Dignitatum, i.sz. V. század)

A Legfőbb Elv ábrája (太極圖 Tàijí tú) ma leginkább „yin-yang jel” néven közismert, arról azonban ritkábban esik szó, hogy e jelkép más népek motívumaként is feltűnik – sőt, jó pár száz évvel a kínai első (ismert) előfordulása előtt. Míg a kínai képi ábrázolását a Song-kortól (i.sz. 960-1279) eredeztetik1, addig római pajzsokon hadi jelképként, egy római villa mozaikjában, etruszk boroskancsókon, illetve különféle kelta tárgyakon díszítésként már az i.e. IV-V. századtól kezdve megtalálható ez a jel. Az európai leletek kora némileg kizárja a kínai kulturális eredetet, bár a keletkutatók nem teljesen értenek egyet abban, hogy vajon került-e át szóbeli vagy írásos információ a keleti tanokról nyugatra2.

Az i.sz. 58-147 körül íródott 說文解字 Shuōwén Jiězì értelmező szótár szerint: 

陰:闇也。水之南、山之北也。
陰 (yīn): bezárt, sötét; a folyók déli partja, a hegyek északi oldala.

陽:高、明也。
陽 (yáng): magas; fényes, világos.

Ugyan a 陽 esetén kissé szűkszavú a szótár a 陰-hez képest, de ha a jeleiket megnézzük, látható, hogy mindegyik gyöke a görög bétához hasonló jel, ami a 阜 (hegy, domb) írásjegy összetételekhez használt módosított változata. Mindkettő tehát a hegyekkel függ össze.3 A kiejtésért felelős jelrész is hordoz a fogalom egészéhez kapcsolódó jelentést: 陰 esetén a 侌 (felhős), a 陽-nál pedig a 昜 (fényes, ragyogó). Egyszerűsített kínaiban e fonetikai elemeket a Hold és a Nap jeleire cserélték: 阴 (yīn) ill. 阳 (yáng). E rövid etimológiai magyarázat rámutat arra, mennyire áthatja a képi gondolkodás a kínaiak fogalomalkotását. Mind a hagyományos, mind az egyszerűsített jelek megkönnyítik a yin-yang elv megértését, a szótárban közölt jelentéseik pedig a mindennapi élet velejárói, bármikor megtapasztalható példákkal szolgálnak e metafizikai fogalmakra.

Az ősi kínaiak, ahogyan sok más nép a régi időkben, az időméréshez és a tájoláshoz napórát használt. E műszer elve azon a megfigyelésen alapul, hogy a gnómon függőleges rúdja által vetett árnyék hossza a Nap mozgása szerint változik. Ha egy napon belül vizsgáljuk, akkor a dél közeledtével egyre rövidebb, az est közeledtével egyre hosszabb.
Érdekes megállapításra juthatunk, ha egy teljes éven át 15 naponként4 megfigyeljük és a nap különböző szakaszaiban feljegyezzük az árnyék hosszát (a mérést persze érdemes ott végezni, ahol a Nap egész évben látható):

  • az árnyék a téli napforduló idején (amikor a Nap a legalacsonyabb állásban van) a leghosszabb, a nyári napfordulókor (a Nap évi tetőpontjánál) a legrövidebb;
  • a jelölések logaritmikus spirálhoz közelítő ívet követnek;
  • ha az egymástól legtávolabb eső (vagyis a két napfordulókor mért) jelöléspontokat gondolatban összekötjük, majd ezzel az átmérővel egy kört rajzolunk a jelölések köré, akkor az árnyékgörbe íve és a körív által bezárt szög megközelítőleg 23.5°, ami megegyezik a Föld forgástengelyének dőlésszögével;
  • az alábbi ábra5 némileg torzít, mert az árnyékok mind a 24 mérésnél a kör középpontjából indulnak ki, de az S vonal egyértelműen meghatározza a yin és yang térfél határát. Itt látható egy valósághűbb ábra.
© Copyright Allan Tsai; forrás: http://www.chinesefortunecalendar.com/yinyang.htm
 Az árnyékok alakulása a napórán – egy éves megfigyelés során
(© Allan Tsai, 1999)

A fény és az árnyék, a világos és a sötét viszonyát tükröző yin-yang szimbólum tehát legvalószínűbben erre az egyszerű természeti megfigyelésre vezethető vissza. A Nap földi életre gyakorolt hatását képezi le. Már volt szó róla, hogy nem csupán a Nap, de számos földi élőlény fejlődése, növekedése, illetve mozgása, sőt az egész galaxisunk alakja ezt a spirális elvet tükrözi.

Az avar, a kelta, etruszk és római kultúrkörben szintén kiemelt szerep jutott a Napnak, istenként tisztelték – így nem meglepő, hogy e népek tagjai bajelhárító szimbólumként alkalmazták fegyverzetükön, fontos tárgyaikon. Három római egység is viselte pajzsán a yin-yang szimbólumot, melyek közül különösen érdekes a Thebaei gyalogosoké, ami a csaknem fél évezreddel későbbi, 周敦頤 Zhōu Dūnyí neo-konfuciánus kozmológusnak tulajdonított Tàijí ábrán látható sajátos yin-yang ábrázolásra emlékeztet.

A keltáknál ugyan már az időszámításunk előtti V. századból vannak hasonló motívumú leletek lószerszámokon, bronzkorongon ill. különféle domborműveken, ám ezeknél általában nem különböztették meg eltérő színekkel a két csepp alakú részt, és nem jelölték a cseppeken belüli kis pontokat sem, amelyek a yin és yang oldal egymásba való kölcsönös áthatását fejezik ki a kínai jelképnél. Ráadásul többnyire nem kimondottan napszimbólumokat, inkább levélmintát vagy madarakat ábrázolnak. A hasonlóság tehát nem teljes, a jelképek kulturális kapcsolatát nehéz bizonyítani – mutat rá cikkében Giovanni Monastra.

 

Megjegyzések:

^ [1] A Song-kori taoista szerzetes, 陳摶 Chén Tuán (906-989) a Változások könyvének összefüggéseit magyarázandó, lerajzolt néhány ábrát (圖 ), így neki tulajdonítják későbbi magyarázó ábrák lejegyzésének hagyományát, őt tekintik a 圖書 túshū (ábrák és írások) irányzat előfutárának. (forrás)
^ [2] Luce Boulnois francia orientalista 1992-es, La route de la soie (A selyemút) c. könyvében kijelenti, hogy a taoista/konfuciánus tanokból még az olyan alapvető elvek sem juthattak át, mint a Yin és Yang. Joseph Needham – aki talán az egyik legelismertebb keletkutató
más szerzőkkel egyetemben úgy véli, nem zárható ki annak az esélye, hogy a Kr. u. I. évszázad során eljutott volna némi információ a konfucianizmusról Európába. (forrás)
^ [3] Lásd az előző cikkben.
^ [4] Vagyis a 24 évszakosztó pontnál, melyek között található a nyári ill. téli napforduló is.
^ [5] Forrás: Allen Tsai honlapja.

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://valosagtura.blog.hu/api/trackback/id/tr692967804

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

wannee/mayaa/du/ yaru (törölt) 2011.06.29. 16:24:36

Egy kis kiegészítés:
A 陰 -vel azonos szócsaládba (単語家族) tartozik a 含, 暗, 禁. Írásjegyváltozata a 阥.
A 陽 következő szavakkal rokon:昌, 彰, 章. Írásjegyváltozata a 阦.

(Forrás:藤堂明保・松本昭・竹田晃・加納喜光 編『改訂第四版 漢字源』 学研2008年)

szél-víz · http://valosagtura.blog.hu 2011.06.29. 17:02:08

@安徳拉希: Köszönöm a hasznos kiegészítést. Ugyan erről még keveset írtam, de a "Világos és sötét" című bejegyzésemben említettem, hogy a Tűz és a Víz alkímiai szimbólumát is kifejezi a yin-yang jel.
Úgy tűnik, ezt a jelentéskapcsolatot tükrözik az említett írásjegyváltozatok - 阥 és 阦 esetén - is, ahol ugyanúgy a 阝 az alap, a kiegészítő jelrész pedig (a yin esetén) a víz (水), ill. (a yang esetén) a tűz (火).