A születési képlet a születés pillanatában, az első lélegzetvétellel magunkba szívott qi tulajdonságait ábrázolja az öt változási állapot tükrében. Az alábbi kisalkalmazás segítségével itt helyben, önállóan is kiszámolható a születési képlet (vagy bármely időpont minősége). A helyi időt fontos figyelembe venni, hogy pontosan a Nap járásához igazodjon a születési kettősóra – ehhez segítséget nyújthatnak az összetettebb programok, amelyek települések adatbázisát is tartalmazzák vagy koordináták alapján kiválasztható a születési hely.1

Az egyént az i.sz. 900-as évekig a születés éve határozta meg, ám ekkor 徐子平 Xú Zǐ Píng sorselemző felismerte, hogy a születés napjával elemezve a képleteket pontosabb, valószerűbb képet lehet kapni. Így lett a képlet középpontja napi oszlop felső részében található Nap Mester (日主 Rìzhǔ) vagy Napi/Égi Eredő (日元 / 天元 Rì yuán / Tiān ​yuán)2, amely a születés napjának cselekvő, tevékeny qijét fejezi ki. A képlet többi része a Nap Mester környezete, ami szemlélteti annak erejét, stabilitását, támogatottságát, gátoltságát, teljesítőképességét, kibontakozási lehetőségeit. Felismerték azt is, hogy az év pillére inkább az első benyomásokat, az első találkozásra leszűrt jellemzőkről adhat tájékoztatást, nem pedig az egyént magát képviseli. A születés pillanatában a Nap Mestert érő hatások meghatározóak az egész életre, ezek jelentik az alapot a későbbi időszakokhoz. Ezekből olvashatóak ki az egyén alapvető személyiségjegyei, viselkedésmintái és hajlamai (akár egészségügyi, akár érzelmi szinten, akár a tevékenységeket, szokásokat illetően), valamint az élet különböző területeihez, a különféle emberekhez s szerepekhez fűződő viszonya, hozzáállása. Megjegyzendő, hogy a Nap Mester nem azonos az egyénnel, csupán egy meghatározó változó a Négypilléres Sorselemzés rendszerében – a képlet tulajdonosa élő, saját szabad akarattal bíró, elevenen változó lény, ennélfogva sokkal több születése pillanatának kimerevített állóképénél.

Az alábbiakban először általánosabb, majd a tízféle3 lehetséges Nap Mestert érő hatásokat olvashatjátok 2012-re. Nem szabad azonban elfeledni, hogy a következők nem a teljes képlet alapján történő kimutatások, csupán a Nap Mester és az év általános hatásainak viszonyát, kölcsönhatását hivatottak megfogalmazni. Útmutatások az évre jellemző hajlamosító tényezők feldolgozására. A nemes sors, a sikeres élet folyamatosan tudatos jelenlétet igényel; vagyis ha csak ölbe tett kézzel várnak az alábbiak beteljesülésére, nem valószínű, hogy előrevivő eredmények születnek. Tevékenyen megdolgozva a sikerért, azaz „a Sárkányt meglovagolva” azonban komoly fejlődést lehet elérni.
A gyakorlatban a Sárkány évének hatása a képlettől függően más-más területeken nyilvánulhat meg, lehet kedvező és kedvezőtlen is. A kockázatok és mellékhatások elkerülése érdekében, kérjük, keresse fel sorselemző tanácsadóját. :-) 

 • Akiknek képletében szerepel mind a Tigris, mind a Nyúl, azok tapasztalhatnak egyfajta uralkodó, burjánzó Fa hatást. Akiknél csak az egyik állat van meg, azoknál nem alakul ki ez a hatás, csak bizonyos időszakokban, amikor megnyilvánul az adott állatjegy.
 • Akik Föld jellegű napon vagy évben születtek, azokat a Sárkány évében valószínűleg (szexuálisan) vonzóbbnak fogják találni az emberek, ami lendületet adhat egy romantikus kapcsolat kialakításához vagy az emberek rajongását meglovagolva a népszerűséghez; a kapcsolat kedvező kimenetele azonban nem garantált.
 • Akik Majom, Patkány vagy Sárkány napon vagy évben születtek, azok a Sárkány évében spirituális élmények, misztikus tapasztalások érhetik, művészi vagy filozófiai készségeik felerősödhetnek.
 • A Kutya évében születettek számára változásokat hoz az nagyvilági élet területén, a társadalomban, nagyobb közösségekben betöltött szerepüket, tágabb környezetükkel (távoli rokonságukkal és ismerőseikkel) kapcsolatban. Felhalmozódó Földdel jár együtt a Sárkány és a Kutya találkozása, így a Föld túlsúlyba kerülhet, fontos tudatosítani a kiegyensúlyozott Föld tulajdonságait, hogy a diszharmonikus jellemzői ne váljanak akadállyá, teherré.
 • A Kakas évben születettek az előző, zaklatottnak mondható évhez képest valamelyest nyugalomra lelhetnek a Sárkányban. Fontos, hogy ne kényelmesedjenek túlságosan el, haladjanak előre, ne veszítsék lendületüket.
 • Akik képletében szerepel a Sárkány, azok esetleg hajlamosak lehetnek önvádlásra, önmaguk korlátozására, hibáztatására – fontos, hogy az évi hatások ez irányú játékaiba ne menjenek bele, önfegyelem gyakorlásával, akaraterővel, tudatos jelenléttel felülkerekedhetnek önmarcangoló érzelmeiken.

Az egyes Nap Mesterekre lebontva:

 • Jiǎ (Yang Fa) napon születettek számára az év Vize hathatós támogatást biztosíthat, lendületet, lelki erőt adhat – ám erős sodrásában az egyénnek kell megtanulnia hajóznia: neki kell eldöntenie, hogy a kapott erőt miben hasznosítja. A Sárkány élettől duzzadó Földje, amit a Fa ural és a „markában tart”, remek anyagi lehetőségeket, jövedelmet, tulajdonuk gyarapodását hozhatja. Fontos azonban jól megválasztani, honnan is jön ez a pénz, hova is sodorja őket az áramlat, mert kikerülhet az irányítás a kezük közül. A csapatépítés, közösségformálás, a közös törekvések előtérbe helyezése hasznos tevékenység lehet, ajánlott a körültekintés, mert ha egyedül rugaszkodnak neki nagy terveknek, könnyen elsodorhatja őket az ár. Törekvéseikkel jó társadalmi pozícióba léphetnek ebben az évben, közösségi szerepük jelentősebbé válhat. Ilyen napon született férfiaknak egy komoly szerelem lehetőségét is hozhatja, avagy a párjukkal mélyül el kapcsolatuk.
 • (Yin Fa) napon születettek hosszú távú fejlődési lehetőségeket ragadhatnak meg, a tanulás, továbbképzés, készségeik fejlesztése kerülhet a középpontba. Rengeteg ismeretre, tudásra és maradandó élményre tehetnek szert, s mindezt anyagilag is támogathatják a körülmények. Mindehhez ébernek és határozottnak kell lenniük, mert a lehetőségek nem váratnak magukra – 2012 nem a tétovázás éve. Tehetségüket, főleg művészi alkotások terén, jövedelmező vállalkozásokban bontakoztathatják ki. Yin Fa Napmesterű férfiaknál a Sárkány elmélyült, kölcsönös megértésen alapuló szerelmet és hosszútávú kapcsolatok ígéretét jelentheti.
 • Bǐng (Yang Tűz) napon születettek számára az évi Víz hatás összezördülésekkel járhat, növekvő terheket, kötelezettségeket, feladatokat és felelősségvállalásokat hozhat. Persze, ha sikerül jól megélni e nehézségeket, az elismerés nem marad el, akár hivatali előrelépéssel is díjazhatják a kemény munkát. Fontos azonban, a saját belső fény őrzése, nem szabad hagyniuk, hogy a körülmények játszanak érzelmeikkel, tanácsos fegyelmezettnek és kedvesnek maradniuk a kedvezőtlen időszakokban is. Ha képesek nem kivetíteni a sérelmeiket, panaszaikat, inkább megbecsülni és tisztelni szeretteiket (különös tekintettel édesanyjukra), a vállalt terhek később meghozzák gyümölcsüket. Ne féljenek segítő kezet kérni és nyújtani, közös erővel megosztható a felelősség és eredményesebb lehet az év. Segítségükre lehetnek azok a tevékenységek, amikből lelkierőt, hitet meríthetnek.
 • Dīng (Yin Tűz) napon születetteknél a kibontakozás kerülhet a középpontba, rátalálhatnak a hangjukra, hatalomra tehetnek szert, amivel kiemelkedhetnek. A könnyen jött elismeréssel, hírnévvel és tisztelettel azonban nem szabad visszaélniük, bölcsen kell használniuk, különben a hatalom uralja majd őket. Élvezzék, amit kaptak, de ne vágyjanak többre, mint amit megérdemelnek. Csak azzal dolgozzanak, ami az övék, és hagyják meg másnak, ami a másé. Eredményeiket, teljesítményüket becsüljék meg. Ha engednek a becsvágynak, gőgössé válhatnak és ez elkerülhetetlenül is konfliktusokkal jár; többet veszthetnek, mint azt elsőre felmérni képesek – ezért fontos a bölcsesség és a meggondoltság. Tanácsos kivárni, felkészülni és csak akkor lépni, amikor eljött az idő a cselekvésre. Ilyen napon született hölgyek számára a beteljesült szerelem lehetőségét hozhatja ez az év – ám fontos, hogy ne irányítsák párjukat, ne torzítsák hatalmi játszmává az édes együttlét lehetőségét.
 • (Yang Föld) napon születettek rokonlélekre lelhetnek a Sárkányban, az év számukra egy remek társulás, jövedelmező csapatmunka lehetőségét hozza, hasonló gondolkodású emberekkel összedolgozva pénzügyi gyarapodásra számíthatnak. A gazdagodás lehetősége mélyről jövő, de ha nem érzik magukat elég biztosnak és erősnek, a kútból feltörő víz elmoshatja őket. Azoknak, akiknek képletében kevés a Föld és a Fa, érdemes különösen odafigyelniük a helyes táplálkozásra és az alkoholfogyasztásra. Erős Földűek számára viszont szó szerint dőlhet a lé, ám fontos, hogy kockázatos ügyletekbe ne ártsák bele magukat, mert a könnyen jött vagyon könnyen oda is lehet – a körültekintő választás nélkülözhetetlen a sikerhez.
 • (Yin Föld) napon születetteknek komoly vagyon hullhat ölükbe, ha jól helyezkednek – de fontos ügyelniük vetélytársaikra, nehogy kicsússzon a markukból a nyereség. Kellő eltökéltséggel, de mindvégig tisztességet gyakorolva és tudással felvértezve megőrizhetik előnyüket, élvezhetik a beérett gyümölcsöket. Yin Föld napon született férfiak rátalálhatnak a szerelemre, ám nem szabad habozniuk, mert az alkalom nem várat magára. 己 Jǐ Napmesterű nőknek ez az év egy olyan férfit hozhat az életükbe, aki nehezen elérhető és sok nő vesz körül. Hogy egymásra találjanak vágyott partnerükkel, saját belső értékeikre érdemes figyelniük, nem pedig a külsőségekre, így kialakulhat egy kedvező románc – de hiú reményeket nem tanácsos táplálniuk.
 • Gēng (Yang Fém) napon születettek elszántságukkal, határozottan, kételyek nélkül kitűzött céljaikban csodálatos teljesítményt nyújthatnak, kibontakoztathatják tehetségüket, megmutathatják, mire képesek valójában. Önkifejezésük szívből jövő támogatásban részesülhet és alkotómunkával némi vagyonra is szert tehetnek. Akiknek képletében erős a Fém, azok egy békésebb, kényelmesebb évre számíthatnak, amelyben hátulról tolják, elölről pedig húzzák őket az erők. Ha lendületben maradnak, folyamatosan munkálkodnak, serénykednek, termékeny munkával megalapozhatják a szerencséjüket hosszú távra is. Yang Fém Napmesterű férfiak elé egy titkos imádót sodorhat vagy lassan, nehézkesen kibontakozó szerelmet ígérhet ez az év. Ha szeretnék megragadni a lehetőséget, segítsék párjukat kibontakozni, hagyják, hadd gondoskodhasson róluk. Akik nem szeretnének belebonyolódni egy ilyen viszonyba, mert már elkötelezték magukat, azoknak javasolt távolságot tartani imádójuktól a kölcsönös barátság megőrzése végett.
 • Xīn (Yin Fém) napon születettek jó, ha felkészülnek, mert tetteikkel nagy változásokat, drámai fordulatokat hozhatnak 2012-ben. Tömegeket vonzhatnak, de ellenségekre is szert tehetnek – fontos, hogy a valóság talaján maradjanak, ne sodorja őket bajba idealizmusuk és nagyravágyásuk. Tanácsos csiszolniuk ösztönös képességeiket, spontenaitásukat földies bölcsességgel támogatni, és távol tartani a féltékenyeket, irigyeket. Előnyükre válhat, ha titokban gyakorolják erényeiket, kerülik a népszerűséget, mert túl sok figyelmet vonhatnak ez évben magukra.
 • Rén (Yang Víz) napon születetteket a 2012-es év Vize a hasonlóan gondolkodók keresésére sarkallhatja, régi barátságok újraépítésére, illetve a jelenlegiek elmélyítésére késztetheti mindemellett a figyelmet önmagukra, a személyiségformálásra, önmegvalósításra összpontosítja. Érdemes odafigyelni, milyen társaságba keveredik az ember, mert a könnyen túláradó Víz megfelelő szűrés nélkül kedvezőtlen kapcsolatokat is hozhat, jobb a hűtlenséget és bizalommal való visszaélést megelőzni. A viták zavaros helyzetekhez vezethetnek, a kölcsönös bizalom és hit fontos tulajdonságok a helyzetek helyes megéléséhez. Yang Víz napon született nőknél előfordulhat, hogy párjukat más nők csábítják el – féltékenykedés helyett tanácsos nyíltan szembenézni kapcsolatuk gondjaival és közösen megoldani őket.
 • Guǐ (Yin Víz) napon születettek nagy összekovácsoló erőt kaphatnak az évtől, közösségeket formálhatnak eggyé, s vezethetik őket egy közös cél felé. Számukra az együttérzés és éberség az év kulcsszavai. Ellenségeiket maguk mellé állíthatják, ha erényeiket gyakorolják és ha versengés helyett a közös célra, a kölcsönös együttműködésre fektetik a hangsúlyt – megfigyelhető, hogy a folyamok találkozásánál tisztább, jobb a víz minősége. Nagylelkűségük meghálálja önmagát.
  Guǐ napon született nőket titkos hódoló környékezheti meg – ha nyitottak egy kapcsolatra, lépjenek felé, s kellemes románc lehet kilátásban. A karrier és a párkapcsolat közt kényes lehet az egyensúly ebben az évben, fontos megőrizni a stabilitást és részrehajlás nélkül haladni előre az áramlattal.

 

Megjegyzések:

^ [1] Ilyen például ez a széles körben elterjedt online számítási segédlet.
^ [2] Ez csupán egyike a 天元 Tiān ​yuán kifejezés számos jelentésének. A sorselemzési szaknyelvben az Égi Cselekvők körforgására is utal még. Az ókori kínai algebrában az egyenletek ismeretlenjét, továbbá a közismert stratégiai táblajátékban, a Góban a tábla középső mezőjét hívják így – ez utóbbira magyarul általában „az Ég köldöke” fordítást szokás használni.
^ [3] A 60-as 甲子 Jiǎzǐ-ciklusból adódóan hatvanféle Nap Pillér lehetséges, ennélfogva tulajdonképpen hatvanféle Nap Mesterről beszélhetünk. Jelen cikkben az Égi Cselekvők szerinti, szűkebb értelemben vett Nap Mester változatokat vesszük sorra.

 

A bejegyzés trackback címe:

https://valosagtura.blog.hu/api/trackback/id/tr654173564

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.